Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
->Begivenheder
Entomologisk Selskab for Fyn består af en gruppe insektinteresserede personer
der arbejder seriøst med undersøgelser og registrering af insektfaunaen
specielt for faunadistrikt Fyn.

Foreningen arbejder med beskyttelse og bevarelse af den biologiske mangfoldighed
ved med udgangspunkt i truede insektarter, at arbejde for bevarelse af levestederne
så insekterne fortsat kan leve i den fynske natur.

Databasen 'InsektObs' er bestemt for observationer af insekter på Fyn
i de oprettede insektgrupper. For insektgruppen Båndfluer Diptera: Tephritidae
gælder registreringen for hele Danmark.

Du er velkommen til at logge ind på systemet og deltage i registreringen,
af de insekter som interesserer dig; det kræver kun, at du opfylder de kriterier,
der er opsat for kvalitetssikring gennem fotos eller belæg.
Et ønske om oprettelse af ny insektgruppe rettes til webmaster.

 
Nu 184465 observationer i databasen!!! 
Seneste observationer
23. april 2017
 Dagsommerfugle: Aurora (Anthocharis cardamines) - F: PG0437 Bremerskov sydøst - 1 Ima - fou. Mælkebøtte (Taraxacum sp.) - Bo K. Stephensen
20. april 2017
 Dagsommerfugle: Okkergul pletvinge (Melitaea cinxia) - F: NG8127 Vittinge nordøst, Odensevej - 742 Lar - Bo K. Stephensen
17. april 2017
 Andre sommerfugle: Diurnea fagella - F: NG9844 Strandskov nord, Ulriksholm - 2 Ima - - på bøgestammer - Bo K. Stephensen
16. april 2017
 Andre sommerfugle: Diurnea fagella - F: PG0536 Bondemose øst, skoven - 1 Lar - på stamme - Bo K. Stephensen
14. april 2017
 Dagsommerfugle: Okkergul pletvinge (Melitaea cinxia) - F: PG0552 Dalby sydøst, Smuttebjerg - 2017 Lar - Bo K. Stephensen
13. april 2017
 Svirrefluer: Lund-træsmuldsvirreflue (Chalcosyrphus nemorum) - F: PG0852 Kalvehave nord, Måle - 1 Ima - - på stamme - Bo K. Stephensen - verif. OB
 Andre sommerfugle: Diurnea fagella - F: PG0852 Kalvehave nord, Måle - 7 Ima - ♀♂ - 1 hun + 6 han på bøgestammer - Bo K. Stephensen - verif. OB
12. april 2017
 Andre sommerfugle: Dahlica triquetrella - F: NG9044 Odense, Seden Skydebane - 1 Lar - på husmur - Bo K. Stephensen
9. april 2017
 Dagsommerfugle: Grønåret Kålsommerfugl (Pieris napi) - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - - fou. Judaspenge (Lunaria annua) - Otto Buhl
 Dagsommerfugle: Citronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - - Judaspenge (Lunaria annua) - Otto Buhl
 Dagsommerfugle: Dagpåfugleøje (Aglais io) - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - fou. Judaspenge (Lunaria annua) - Otto Buhl
 Dagsommerfugle: Nældens Takvinge (Aglais urticae) - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - Otto Buhl
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: PG0542 Revninge By sydøst - 1 Ima - fløj langs markkant (Revninge Bygade) - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Citronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) - F: PG0629 Nyhave sydvest, Juulskov - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Citronsommerfugl (Gonepteryx rhamni) - F: PG0729 Juulskov, Refsvindinge nord - 1 Ima - Bo K. Stephensen
5. april 2017
 Svirrefluer: Kørvel-urtesvirreflue (Cheilosia pagana) - F: PG0038 Urup Dam - 1 Ima - - på birkestamme - Bo K. Stephensen - verif. OB
3. april 2017
 Andre sommerfugle: Biston strataria - F: NG9655 Enebærodde, Martinegård nordvest - 1 Ima - Niels Lykke
Klik for at se i fuld størrelse
 Andre sommerfugle: Xylocampa areola - F: NG9655 Enebærodde, Martinegård nordvest - 15 Ima - Niels Lykke
 Andre sommerfugle: Diurnea fagella - F: NG9655 Enebærodde, Martinegård nordvest - 1 Ima - Niels Lykke
Klik for at se i fuld størrelse
 Andre sommerfugle: Ectropis crepuscularia - F: NG9655 Enebærodde, Martinegård nordvest - 2 Ima - Niels Lykke
 Andre sommerfugle: Conistra vaccinii - F: NG9655 Enebærodde, Martinegård nordvest - 2 Ima - Niels Lykke
 Andre sommerfugle: Orthosia gothica - F: NG9655 Enebærodde, Martinegård nordvest - 1 Ima - Niels Lykke
 Andre sommerfugle: Orthosia incerta - F: NG9655 Enebærodde, Martinegård nordvest - 2 Ima - Niels Lykke
2. april 2017
 Andre sommerfugle: Earophila badiata - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - på oplyst rude - Otto Buhl
 Båndfluer: Tephritis vespertina - WJ: MH5032 Vedersø kirkegård - 1 Ima - - nedbanket fra Thuja (Thuja occidentalis) - Bo K. Stephensen
Aktuelt
Nyt webhotel 
Hjemmesiden er nu overflyttet til UnoEuros servere, og InsektObs er åben for indberetninger og redigeringer igen.
Der har været mange ting som skulle rettes og passes til, og jeg har gjort mit bedste for at få det hele med.
Skulle der været noget jeg har overset, så tøv endelig ikke med at kontakte mig på webmaster@fynskeinsekter.dk.
Så retter jeg det så hurtigt som muligt.

Støtte til entomologiske projekter
Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond indkalder hermed ansøgninger til næste uddelingsrunde. Fonden har til formål at styrke Naturhistorisk Museums videnskabelige samlinger af leddyr.
OBS!!! Der er ikke fastsat et bestemt ansøgningstidspunkt, men som det fremgår af opslaget, behandles indkomne ansøgninger i februar.

Heteroptera: Aradidae - Barktæger fundet på Fyn
I Nordeuropa findes ca. 30 arter barktæger, og pr. 2011 er der kun kendt 11 arter fra Danmark, hvoraf flere er meget sjældne eller forsvundet,
så kun 5-6 arter kan betragtes som udbredte her i landet.
Her er 4 fynske arter behandlet !

(Diptera : Tipulidae : Ctenophorinae) - Fynske arter af vedlevende stankelben fundet som larver, klækket eller ketsjet.
Bo K. Stephensen har i vinteren 2013-14 været meget ivrig efter at besøge en del småskove = gamle stævningsskove og upassede bondeskove, herregårdsskove og parker for træruiner eller slet og ret gamle træer med huller i.
Træsmuld og andet bundmateriale i diverse hulheder blev endevendt af Bo og forskellige larver og pupper af bla. svirrefluer og larver af vedlevende stankelben blev taget fra og hjembragt i det samme organiske bundmateriale, hvori de levede på findestedet.

Usædvanlig Okkergul Randøje (C. pamphilus (L.).
På en tur til Brændholt Bjerg, den groft overbegnavede knold vest for Tommerup St. i Assens Kommune, faldt Bo K. Stephensen over dette lyse eksemplar af pamphilus.
Navnet 'Pamphilus' betyder 'elsket af alle' - Det gælder desværre bogstaveligt, der er nemlig snart ikke andre dagsommerfugle tilbage, man kan få at se uden at være ekstremt heldig på dagen !

Et par arter som pludselig brød op fra deres ellers faste levesteder - Agrotera nemoralis Sc. & Acrolepia autumnitella Curt.
Pyraliden Agrotera nemoralis Sc., en tidligere lokal og fastboende art i LFM, fik også pludselig fart på med at bevæge sig mod nordvest;
eller var det også indvandring ?
En art som også har vist udbredelsestendenser i landet er Acrolepia autumnitella Curt., siden den var en meget lokal og ualmindelig art få steder i LFM og på Sydfyn.

Småsommerfuglen Roeslerstammia erxlebella (F.) - fundet på Fyn.
På en ekskursion kom der 8 eksemplarer af sommerfuglen til kviksølvlyset i skoven Kohave i den østlige del af Odense Kommune ved Landkildegård.
Pudsigt nok havde jeg i bilen, uvist af hvilken grund, på vej ud til Kohave talt med Niels Lykke om arten, - og så kommer der helt uventet flere eksemplarer til lyset selv samme aften - 6.viii.2013.

Svirrefluen Pocota personata (Harris, 1780) Jordhumle-Svirreflue fundet på Fyn - og for 1. gang vest for Storebælt.
En han af Jordhumle-Svirreflue (P. personata) er klækket i april 2014 (indendørs) fra puppe fundet i træsmuldet i levende, ældre hul Ask (Fraxinus excelsior). Det er en stor meget stærkt håret art, som til forveksling kan ligne Jordhumle (Bombus terrestris).
Fundet er gjort i PG04 Grønbæk Skov under herregården Lundsgård lidt syd for Kerteminde den 16. marts 2014,
hvor en puppe blev fundet af Bo K. Stephensen, og senere klækket.

1. fynske fund af dværgmåleren Eupithecia pulchellata Stph.
Sommerfuglen, der tilhører dværgmålerne i slægten Eupithecia, er udbredt i det meste af Europa fra Sydøst-, Syd-, og til Vesteuropa samt kendt i landene lige syd og vest for Danmark samt i Norge.
Arten har således været under vejs mod os i en længere årrække, og det første eksemplar blev da også fundet på Rømø tilbage i 1995.

Ny søgeside
Så er den nye søgeside i luften.
Der er kommet flere søgefiltre til, samt en ny måde at sætte filtrene på, som skulle gøre det mere overskueligt. Desuden har prikkortet fået en tiltrængt opdatering. Tøv endelig ikke med at melde tilbage hvis du oplever fejl, hvis der er noget du ikke forstår, eller du måske har forslag til forbedring.
Ris og ros er altid velkommen!!!

Måleren Hemistola chrysoprasaria - fundet på Fyn
Den første Hemistola chrysoprasaria hun - F: NG84 Odense, Stige, 25.vii.2012 (O. Buhl).
Det 2. fynske eks. - også en hun, blev fundet natten efter i Odense øst, i Kohave ved Landkildegård på fællesekskursion (Leif Jensen, Niels Lykke, Frank Joe Hansen og Otto Buhl).

Coleophora niveicostella Zell. - Et fynsk sækmøl
C. S. Larsen fandt den i Lyngbakkerne ved Fåborg, og fra samme egn er arten fundet på Hestebakken i Svanninge Bakker i 1998 af Benny Jørgensen
og i de seneste to-tre år af Steen Bork Christensen og Keld Gregersen.
Den 17. maj 2011 besøgte Otto Buhl og Niels Lykke skrænten 'Hestebakken' i Svanninge Bakker, og fandt på denne varme forårsdag efter nogen søgen sækken i pænt antal, men de fleste viste sig at være snyltede, så kun få eksemplarer klækkede.

Gå til nyhedsarkivet