Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
artikel
Et par arter som pludselig brød op fra deres ellers faste levesteder.
Agrotera nemoralis Sc. & Acrolepia autumnitella Curt.

Fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' Nr.1 2015
Af Otto Buhl


Pyraliden Agrotera nemoralis Sc., en tidligere lokal og fastboende art i LFM, fik også pludselig fart på med at bevæge sig mod nordvest; eller var det også indvandring? Det er en art der stadig holder ved og ikke bare trak følehornene til sig igen i en fart, vi har den i hvert fald lidt endnu på Fyn!
Billedet viser et nyklækket eksemplar, der blev fundet siddende på et blad 1. maj 2014 i den sagnomspundne lille frodige stævningsskov Ræveskov med de store ege og tætte underskov af Hassel kort øst for Odense. Det er en tidlig dato for den art.
Arten startede sin ekspansion i DK omkring år 2000, især 2003 og 2005 i NEZ og B, men også i nordvestlig retning over Nordfyn til Østjylland. På Fyn var den med fra starten i år 2000 i Kajbjerg Skov,
ellers Fogense Pynt, 2007 & 2008 samt Enebærodde, 2008 og sidst Ræveskov, 2014.
Derudover findes en enlig strejfer fra Thurø, 30.06.1978. (E. Palm, 1986)
I EJ: Glatved Strand, 2006 & 2011 og Lyngsbæk Plantage, 2009.
Artens larve lever gerne på Avnbøg (Carpinus betulus), men som alternativer nævnes Hassel (Corylus avellana) og måske Birk (Betula sp.).
I Holland klækket fra Alm. Røn (Sorbus aucuparia). Da vi ikke har meget avnbøg på Fyn, og dyret ofte er fundet på hassellokaliteter, er det med stor sandsynlighed på hasselblade larven skal findes.


Agrotera nemoralis (Sc.). - F: NG9342 Odense, Ræveskov, 01.v.2014
(Bo K. Stephensen). Vingelængde 9 mm.

Foto OB


Samme individ
Foto OB
Acrolepia autumnitella - F: NG6557 Fogense Pynt, e.l. 20.ix.2014, Solanum dulcamara (Bittersød Natskygge) (Otto Buhl).
Vingelængde 5½ mm.

Foto OB

En art som også har vist udbredelsestendenser i landet er Acrolepia autumnitella Curt., siden den var en meget lokal og ualmindelig art få steder i LFM og på Sydfyn.
En samlet oversigt over udbredelsen i Danmark er vist på prikkort i Ent. Meddr. 1987: 102, fig. 8. -
Den sidste melding, om fund af arten uden for dens den gang hidtil kendte lokaliteter, var i 1984.
Siden er de seneste fund fra SZ: Fulby, 2010 med larvefund og B: Årsdale, 2012 samt F: Lunde Bro, Risinge, 2013 - begge sidste i enkelteksemplarer. Der blev således øget opmærksomhed fra forfatterens side på artens larve her på Fyn i efteråret 2014.
Under en ekskursion til Storelung 17. sept. 2014 blev jeg opmærksom på de karakteristisk minerede blade på Bittersød Natskygge. Det lykkedes at finde en enkelt mindre larve, som klækkedes i oktober. Selv om man måske finder mange minerede blade uden larve, skal man se godt efter, da larven forlader sin mine og vandrer over på andre blade for at lave nye miner – og den kan vandre langt..
Den 20. sept. var jeg på Nordvestfyn ved Fogense Pynt, hvor de samme minerede blade fandtes; det gav yderligere en voksen larve, der ligeledes klækkede i oktober.
Sidst er larver også fundet i Bårdesø Mose, 2015.
Disse fynske fund viser tydeligt en ekspansion mod nord over Fyn.


Den lyse mine i et blad; larven forlader minen og forpupper sig normalt et stykke fra værtsplanten
Solanum dulcamara
(Bittersød Natskygge).Det specielle stormaskede spundne net som filligran omkring puppen i den korte periode inden klækning.


F: NG7924 Storelung, e.l. 17.ix.2014 (OB).
Foto OB