Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
artikel
Usædvanlig Okkergul Randøje (C. pamphilus (L.).
Fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' Nr.1 2015
Af Otto Buhl


På en tur til Brændholt Bjerg, den groft overbegnavede knold vest for Tommerup St. i Assens Kommune, faldt Bo over dette lyse eksemplar af pamphilus. Farven er let gullig i forhold til hvidt papir, måske et blegt patologisk dyr ? - eller et dyr i retning af formen virginalis Car., afhængigt af hvor meget eller hvor lidt gult, der skal / bør være til stede. Hele undersiden er af samme farve som oversiden og bagvingerne er uden øjepletter.
Æggene lægges enkeltvis på forskellige smalbladede græsser. Værtsplanter opgives til at være Poa annua (Enårig Rapgræs), Poa nemoralis (Lund-rapgræs) og Festuca ovina (Fåre-svingel), Festuca pratensis (Eng-svingel), så de planter findes åbenbart endnu ved den lidt for voldsomt misligholdte knold. Også hvene (Agrostis sp.) og Vellugtende Guldaks (Anthoxanthum odoratum) kan anvendes som larvefoder; men det gælder også andre ikke nævnte arter af græsser.

Navnet 'Pamphilus' betyder "elsket af alle" - Det gælder desværre bogstaveligt, der er nemlig snart ikke andre dagsommerfugle tilbage, man kan få at se uden at være ekstremt heldig på dagen !
Assens Kommune burde målbevidst 'pleje' Brændholt Bjerg - for bevarelsen af overdrevsplanten Blåmunke (Jasione montana), som nu kun gror få steder på Fyn.
Brændholt Bjerg afgræsses blot for et syns skyld og tilsyneladende helt uden videre tilsyn og regulering af græsningstryk samt egentlig ’pleje’ i retning af bestemte miljøer og plantesamfund.
Meget uheldigt, at der mangler en virkelig styrende indsats på et sådant tidligere fint overdrev, som er sjældenheder i det fynske landskab.
Alt for mange mennesker tror, at naturpleje blot handler om at sætte dyr til at afgræsse et område helt uden opfølgende tiltag, således åbenbart også i Assens Kommune.


Coenonympha pamphilus (L.) (Okkergul Randøje) - F: NG7234 Brændholt Bjerg, Tommerup St. vest, 04.vi.2014 (Bo K. Stephensen).
Vingefang 28 mm.

Foto OB