Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
artikel
Heteroptera: Aradidae - Barktæger fundet på Fyn
Fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' Nr.2 2014
Af Otto BuhlI Nordeuropa findes ca. 30 arter barktæger, og pr. 2011 er der kun kendt 11 arter fra Danmark, hvoraf flere er meget sjældne eller forsvundet, så kun 5-6 arter kan betragtes som udbredte her i landet. Her er 4 fynske arter behandlet !

Flad Risgærdetæge, Aneurus avenius (Duf.):

Flad Risgærdetæge, Aneurus avenius (Duf.) - F: NG75 Langesø Dyrehave, 28.ii.2012 (Bo K.Stephensen).
Fundet under bøgebark. Kropslængde ca. 5 mm.

Foto & coll. OB


Status: Sjælden og vurderes sårbar (VU) i DK. Kun kendt fra 3 faunadistrikter F, LFM og NEZ. -

F - Kendt fra disse 8 lokaliteter :
NG70 Fåborg, 1870 - NG64 Morud Skov, 1871 - PF08 Bukkeskov, 1879 - PF08 Tranekær Hestehave, 1879 - PG03 Aaskov, Avnslev, 1879 - NG80 Korinth, 1920 - NG80 Pipstorn Skov, 2005 - NG74 Langesø Dyrehave, 2012.
LFM - Kendt fra 11 lokaliteter og kun disse fund efter år 2000 : PF67 Maribo, 2002 - PF67 Bandholm, 2008 - PF48 Reventlow Park, Lolland, 2010 og 2011 - PF26 Vindeholme Skov, 2010 og 2012
SZ - UB22 Vemmetofte, 2012 - UB14 Præsteskov, Herfølge, 2013
NEZ - Kun to gamle fund fra 1887 og 1907.

Flad Risgærdetæge kan let forveksles med den følgende sjældne barktæge Aneurus laevis (Puklet Risgærdetæge).

Puklet Risgærdetæge, Aneurus laevis (Fabricius):

Puklet Risgærdetæge, Aneurus laevis (F) - F: PG04 Grønbæk Skov, Lundsgård, 5.iii.2011 (Bo K. Stephensen).
Fundet under egebark. Kropslængde ca. 4 mm.

Foto & coll. OB


Status: Meget sjælden i DK.
A. laevis er totalt kun kendt fra følgende 4 spredte fund :

EJ - NH20 Nørre Snede, 1931
F - PG04 Grønbæk Skov, Lundsgård, 2011
LFM - PF86 Frejlev Skov, 1888
NWZ - PH60 Rørvig Langemose, 1967

Fyrrebarktæge, Aradus cinnamomeus Panzer:

Fyrrebarktæge (Aradus cinnamomeus Panzer) - F: PG0361 Søbjerg Skov, 6.iii.2011 (Bo K. Stephensen).
Under bark på Fyr (Pinus sp.). Kropslængde 4,5 mm.

Foto & coll. OB


A. cinnamomeus anses for ikke almindelig og er kendt fra Nordøstjylland, Nordfyn og Nordsjælland i nåleskove. Lever primært af saft fra levende nåletræer, især yngre Skovfyr (Pinus sylvestris) og oftest kraftigt solbeskinnede stammer.
Det første fund i distrikt F gælder de to afbildede eksemplarer !
Kendt fra følgende distrikter :
EJ - 5 lokaliteter - sidst efter 2000, NH84 Hedeskov v. Thorsager, 2002 - NH84 Pindstrup, 2004 - NH86 Ørsted Bakker, 2007.
NEJ - Kun 1 fund - NJ88 Skagen, 2001
F - Kun 1 fund - PG03 Søbjerg Skov, 2011
NWZ - Kun 1 fund - PH60 Rørvig, 1968
NEZ - 4 lokaliteter - sidst UB48 Virum, 1970


Fyrrebarktæge (Aradus cinnamomeus Panzer) - F: PG0361 Søbjerg Skov, 6.iii.2011 (Bo K. Stephensen).
Under bark på Fyr (Pinus sp.). Kropslængde 4 mm.

Foto & coll. OB


Almindelig Barktæge, Aradus depressus (Fabricius):

Almindelig Barktæge, Aradus depressus (Fabricius) - F: PG0338 Bremerskov, 6.v.2011 (Bo K. Stephensen.
Fra flåd på træstub. Kropslængde 5 mm.

Foto & coll. OB


A. depressus anses for at være ret udbredt, men på Fyn er arten kun kendt med to tidligere fund, nemlig NG74 Langesø,1871 og NG64 Harritslev, 1937.
Arten er godt flyvende og burde derfor have god evne til at sprede sig i løvskovene. Den er knyttet til træsvampe (bl.a. Coriolus og Trametes) på døde eller svækkede løvtræer; oftest på solbeskinnede stammer og stubbe.

Kendt fra :
SJ - 4 lokaliteter - 3 gamle fund og sidst NF28 Gråsten Dyrehave, 2004
WJ - 1 gammel lokalitet fra 1893
NWJ - 1 lokalitet - NH06 Stoholm, 1976
EJ - 19 lokaliteter - sidst NG12 Tingvad Kær, 2010
NEJ - 7 lokaliteter - sidst NJ40 Volsted, 2009
F - 3 lokaliteter - sidst PG03 Bremerskov, 2011 (billede)
LFM - 7 lokaliteter - sidst UA07 Horreby Lyng, 2002
SZ - 6 lokaliteter - sidst PG82 Hesede Skov, 2009
NWZ - 3 gamle lokaliteter - sidst 1896
NEZ - 14 lokaliteter - sidst UB48 Nærum, 2009
B - 1 gammel lokalitet - VB80 Almindingen, 1870


Kilder:
Ent. Meddr. 79, 1 - 2011, s. 49.
http://www.fugleognatur.dk