Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
artikel
Oversigt over status for 2018 for de 9 insektarter som er omfattet af de entomologiske foreningers populationsbeskyttelser

Bestyrelsen har besluttet at følge Entomologisk Fagudvalgs anbefaling af populationsbeskyttelser.
Fredningen gælder i årene fremover indtil ny status foreligger.

Sommerfugle

SvalehalePapilio machaon Nuværende beskyttelse: Alle stadier er omfattet og forbuddet gælder hele Danmark. Beskyttelsen anbefales fortsat og uændret, primært af politisk grunde. Arten kan findes både på statens og private arealer.

Sortplettet bredpandeCarterocephalus silvicola Nuværende beskyttelse: Alle stadier er omfattet og forbuddet gælder hele Danmark. Beskyttelsen anbefales fortsat og uændret, da arten fortsat er stærkt truet.

SpejlbredpandeHeteropterus morpheus Nuværende beskyttelse: Alle stadier er omfattet og forbuddet gælder hele Falster. Beskyttelsen anbefales fortsat og uændret, primært af politisk grunde. Arten forekommer pt. både på statens og private arealer, er ikke rødlistet i en trusselskategori.

Rødlig perlemorsommerfuglBoloria euphrosyne L. Nuværende beskyttelse: Alle stadier er omfattet og forbuddet gælder hele Danmark. Beskyttelsen anbefales fortsat og uændret, da arten fortsat er stærkt truet. Forekommer kun på private arealer.

Sortbrun blåfuglAricia artaxerxes F. Nuværende beskyttelse: Forbuddet gælder hele området fra nordøst for Skiveren ned til og med Hirtshals. Kun området ved Tornby Strand er ikke omfattet. Arten kan findes både på statens og private arealer.

IliaApatura ilia D & S. Nuværende beskyttelse: Alle stadier er omfattet og forbuddet gælder Pinseskoven på Vestamager. Beskyttelsen anbefales fortsat og uændret, primært af politisk grunde. Arten forekommer pt. kun på statens arealer, men er ikke rødlistet.

Grå perikonugleChloantha hyperici D. & S. Nuværende beskyttelse: Alle stadier er omfattet og forbuddet gælder forekomstområderne ved/i Rødbyhavn og Gedser. Beskyttelsen anbefales fortsat og uændret, da arten fortsat er stærkt truet

Biller

BombarderbilleBrachinus crepitans L. Nuværende beskyttelse: Alle stadier er omfattet og forbuddet gælder forekomstområdet ved Sose på Bornholm. Beskyttelsen anbefales fortsat og uændret, primært af politisk grunde.

MånetorbistCopris lunaris L. Nuværende beskyttelse: Alle stadier er omfattet og forbuddet gælder hele Danmark. Beskyttelsen anbefales fortsat og uændret.