Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
Rapporter og artikler: 2003
"Naturplejen" på Slipshavn - 2002 og 2003 - Hvis ikke græsningen bliver styret rigtigt, forsvinder værdifulde planter og insekter.
Den i flere år gennemførte intensive kvæggræsning af de lave områder ind mod Nyborg Fjord, der blev indført ved amtets mellemkomst og udført af godset Juelsberg, var tilsyneladende nedtrappet eller ophørt i 2002.

3 ture til Enebærodde
I sæsonen 2002 tog vi initiativ til at undersøge Enebæroddes sommerfuglefauna, da det er et for Fyn atypisk naturområde med enebær og lynghede.

Båndfluen Terellia serratulae (L.) - almindelig på Fyn.
Ved gennemgang af samlingerne på Århus Naturhistoriske Museum (NHMÅ) og Zoologisk Museum i København (ZMUC) blev der kun fundet 2 eksemplarer fra før år 2000 af denne relativt store flue.

Dværgmålerne - 3
Blandt slægten Eupithecia er denne art nok en af de almindeligste, måske fordi det er et udpræget havedyr,
hvor man ofte har sit lys stående af magelighedsgrunde og derfor også ser dyret tit.

Et meget ubehageligt "landskabsukrudt" Rynket Rose (Rosa rugosa), truer den fynske natur
Store strækninger af de ellers så kendte og attraktive fynske strandvolde og strandoverdrev er ved at gro til med en overset plante

Former af vikleren Epiblema sticticana
Sticticana er en almindeligt forekommende art, hvor værtsplanten Følfod vokser, og planten gror ofte i fugtig ler- og kalkholdig jordbund på skrænter, vejkanter og ved bebyggelser.


Grusgravene i Tarup/Davinde 2002
Entomologisk Selskab for Fyn har modtaget en henvendelse fra Tarup-Davinde I/S, om vi ville hjælpe med at undersøge forekomsten af dagsommerfugle og guldsmede i grusgravene i Tarup-Davinde i 2002 samt i en endnu ikke fastlagt årrække.

Hunlokning på Sydvestfyn
Det blev en af de aftener, hvor et af naturens mange finurlige arrangementer med ét åbenbares for én, og selv om man har læst om det forinden, må man blot stå og undres over, hvor fantastisk følsomt og effektivt en arts udstyr er udviklet.

Kejserkåben (Argynnis paphia) genfundet i Langesø-området
Det mest spændende dén dag var dog, at der pludselig foran mig dukkede et eksemplar af Kejserkåbe op.
En flot han fouragerede på kåltidsler og kun kåltidsler.

Klækning af ’næbuglen’ Hypena rostralis (L.)
Der er vist ikke noget nemmere end at foretage en klækning af ’næbuglen’ rostralis på blade af Humle.
Fra Sct. Hans og resten af året kan larvens eksistens på humleplanten meget nemt registreres på dens karakteristiske gnav i bladene.

Mine Aurora (Anthocharis cardamines) i haven bruger Aftenstjerne (Hésperis matronális) som værtsplante
Det er rigtig forsommer, når denne smukke art flyver stille rundt på sine territorier og undersøger forholdene på tilsyneladende evig jagt efter mad og sex.


Pyraliden Palpita vitrealis (Hb.)
Ovennævnte art blev omtalt i artikel i ’Meddelelser 2002,1 s. 10’, hvor det afbillede eksemplar
desværre blev alt for gult gengivet;
- den digitale arbejdsform er ikke altid stabil og meget risikabel at stole på.

Småbladet Lind (Tilia cordata) kom til Danmark for 8000 år siden
Træarten Småbladet Lind har en vis betydning for os entomologer, da der er en del insekter knyttet til den, bl.a. adskillige sommerfuglearter. Her skal redegøres for, hvorfor dette gamle danske træ ikke oftere ses i vore skove, og hvad man gør og har gjort, for at den sidste rest af de oprindelige træer kan bevares for eftertiden.