Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
Artikler og rapporter


Artikler fra medlemsbladet:

Her finder du udvalgte artikler omkring insektfaunaen i Danmark, og specielt den fynske øgruppes arter.
Artiklerne er fra vores medlemsblad 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn', som udkom 2 gange årligt til og med 2015.

2001
2002
2003
2004
2005
2013
2014
2015


Rapporter:

Lepidoptera: Sommerfugle på Sprogø (Hav tålmodighed. Rapporten er lang og længe om at loade!!!)

SAMLET FORTEGNELSE : 2004-05 (sort farve) og fra 2013 (grøn farve).
Lysfældefund af stor- og småsommerfugle, samt dagfund af småsommerfugle, dagsommerfugle og køllesværmere.
Otto Buhl & Leif Jensen

Sommerfugle i Tarup-Davinde Grusgrave

Området omkring Rolighedsvej 128, registreret af medlemmer af Entomologisk selskab for Fyn (www.fynskeinsekter.dk)
Lyslokning af stor- og småsommerfugle i 2016 og 2018.
Deltagere: Otto Buhl, Leif Jensen, Christian Jørgensen, Niels Lykke og Karl Erik Stovgaard.

Sommerfugle registreret i Urup Dam

Lyslokning af stor- og småsommerfugle foretaget nætterne 28. juni og 2. juli 2018.
Registrering foretaget ved lyslokning med UV-lys på lokaliteten; vanskeligt bestemmelige arter er hjemtaget til nøjere eftersyn.
Urup Dam lyslokning 28/6-2018 kl. 23.00-02.30. Stille, klart og fuldmåne - lunt (15-18 grader).
Tre lampesteder med 2 stk. UV-kviksølvlamper og et lystårn. Den 2. juli var vejret køligere med tilsvarende mindre flyvning, især færre af de små dyr

Naturovervågning Tarup-Davinde Grusgrave 2013


Meddelelser fra bestyrelsen:

Beskyttelse af lokale og stærkt truede dagsommerfugle

På generalforsamlingen i Entomologisk Selskab for Fyn den 24. januar 2017 blev det besluttet fortsat at have opmærksomheden rettet mod nævnte arter.

Oversigt over status for 2018 for de 9 insektarter som er omfattet af de entomologiske foreningers populationsbeskyttelser

Bestyrelsen har besluttet at følge Entomologisk Fagudvalgs anbefaling af populationsbeskyttelser.
Fredningen gælder i årene fremover indtil ny status foreligger.