Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
->Begivenheder
Entomologisk Selskab for Fyn består af en gruppe insektinteresserede personer
der arbejder seriøst med undersøgelser og registrering af insektfaunaen
specielt for faunadistrikt Fyn.

Foreningen arbejder med beskyttelse og bevarelse af den biologiske mangfoldighed
ved med udgangspunkt i truede insektarter, at arbejde for bevarelse af levestederne
så insekterne fortsat kan leve i den fynske natur.

Databasen 'InsektObs' er bestemt for observationer af insekter på Fyn
i de oprettede insektgrupper. For insektgruppen Båndfluer Diptera: Tephritidae
gælder registreringen for hele Danmark.

Du er velkommen til at logge ind på systemet og deltage i registreringen,
af de insekter som interesserer dig; det kræver kun, at du opfylder de kriterier,
der er opsat for kvalitetssikring gennem fotos eller belæg.
Et ønske om oprettelse af ny insektgruppe rettes til webmaster.

 
Nu 216554 observationer i databasen!!! 
Seneste observationer
20. januar 2019
 Tæger: Krogtæge (Podops inuncta) - F: PG0152 Midskov sydvest, Søndre Skovvænge - 2 Ima - i opskyl. - Bo K. Stephensen
14. januar 2019
 Andre sommerfugle: Hypena rostralis - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - til lys indendørs 1. sal - Otto Buhl
11. januar 2019
 Andre sommerfugle: Hypena rostralis - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - til lyset indendørs - Otto Buhl
5. januar 2019
 Andre sommerfugle: Hypena rostralis - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - i trappeopgang indendørs - Otto Buhl
 Tæger: Almindelig bispetæge (Aelia acuminata) - F: PG0162 Langø Hoved - 2 Ima - Bo K. Stephensen
30. december 2018
 Båndfluer: Urophora cardui - WJ: MG5272 Filsø, Filsøvej øst - 80 Lar - 20 galler, Agertidsel (Cirsium arvense) - Erik Ehmsen
28. december 2018
 Andre sommerfugle: Mompha subbistrigella - F: NG9931 Rolfsted Kirkegård - 1 Ima - indendøre - Bo K. Stephensen - verif. OB
26. december 2018
 Tæger: Amerikansk fyrretæge (Leptoglossus occidentalis) - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - indendørs kravlende i vindue - Otto Buhl
 Andre sommerfugle: Emmelina monodactyla - F: PG0542 Revninge Kirkegård - 2 Ima - nedbanket fra Thuja - Bo K. Stephensen
25. december 2018
 Andre sommerfugle: Hypena rostralis - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - i stuen indendørs - Otto Buhl
24. december 2018
 Andre sommerfugle: Ypsolopha mucronella - F: PG0446 Kerteminde, Mølleløkken 85 - 1 Ima - nedbanket fra Buksbom (Buxus sempervirens) - Bo K. Stephensen - verif. OB
22. december 2018
 Andre sommerfugle: Plutella xylostella - F: PG0651 Viby Kirkegård - 1 Ima - affaldspladsen - Bo K. Stephensen
16. december 2018
 Andre sommerfugle: Emmelina monodactyla - F: PG0446 Kerteminde Kirkegård, Vestergade - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Tæger: Almindelig birketæge (Elasmucha grisea) - F: PG0642 Krogsris Skov, Sibirien - 1 Ima - Bo K. Stephensen
2. december 2018
 Mariehøns: Harlekinmariehøne (Harmonia axyridis) - F: NG9844 Strandskov nord, Ulriksholm - 5 Ima - under bøgebark - Bo K. Stephensen
26. november 2018
Klik for at se i fuld størrelse
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: PG0446 Kerteminde, Mølleløkken 85 - 1 Ima - sent eks - fou. Vedbend (Hedera helix) - Bo K. Stephensen
16. november 2018
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: PG0446 Kerteminde, Mølleløkken 85 - 1 Ima - Bo K. Stephensen
4. november 2018
 Dagsommerfugle: Nældens Takvinge (Aglais urticae) - F: PG0458 Mårhøj Jættestue - 1 Ima - under loftet - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Dagpåfugleøje (Aglais io) - F: PG0458 Mårhøj Jættestue - 2 Ima - under loftet - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Dagpåfugleøje (Aglais io) - F: PG0557 Hesthøj Jættestue - 22 Ima - under loftet - Bo K. Stephensen
3. november 2018
 Dagsommerfugle: Det hvide C (Polygonia c-album) - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - fou. blomster Buddleja weyeriana, Sungold - Otto Buhl
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: PG0534 Hindemae - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: PG0535 Ullerslev syd, Hindemaevej vest - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: PG0835 Avnslev Kirke - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: PG0534 Skellerup Kirkegård - 1 Ima - Bo K. Stephensen
Aktuelt
Støtte til entomologiske projekter
Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond indkalder hermed ansøgninger til næste uddelingsrunde. Fonden har til formål at styrke Naturhistorisk Museums videnskabelige samlinger af leddyr.
OBS!!! Der er ikke fastsat et bestemt ansøgningstidspunkt, men som det fremgår af opslaget, behandles indkomne ansøgninger primo marts.

Invitation til bioblitz på Skive Øvelsesplads
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inviterer til offentlig bioblitz på Skive Øvelsesplads lørdag den 24. juni 2017 kl. 12-15. Alle er velkomne.
Bioblitz er en fælles søgen efter arter, herunder en registrering af biodiversitet i form af så mange arter som muligt inden for et bestemt tidsrum og i et afgrænset område.

Nyt webhotel 
Hjemmesiden er nu overflyttet til UnoEuros servere, og InsektObs er åben for indberetninger og redigeringer igen.
Der har været mange ting som skulle rettes og passes til, og jeg har gjort mit bedste for at få det hele med.
Skulle der været noget jeg har overset, så tøv endelig ikke med at kontakte mig på webmaster@fynskeinsekter.dk.
Så retter jeg det så hurtigt som muligt.

Heteroptera: Aradidae - Barktæger fundet på Fyn
I Nordeuropa findes ca. 30 arter barktæger, og pr. 2011 er der kun kendt 11 arter fra Danmark, hvoraf flere er meget sjældne eller forsvundet,
så kun 5-6 arter kan betragtes som udbredte her i landet.
Her er 4 fynske arter behandlet !

(Diptera : Tipulidae : Ctenophorinae) - Fynske arter af vedlevende stankelben fundet som larver, klækket eller ketsjet.
Bo K. Stephensen har i vinteren 2013-14 været meget ivrig efter at besøge en del småskove = gamle stævningsskove og upassede bondeskove, herregårdsskove og parker for træruiner eller slet og ret gamle træer med huller i.
Træsmuld og andet bundmateriale i diverse hulheder blev endevendt af Bo og forskellige larver og pupper af bla. svirrefluer og larver af vedlevende stankelben blev taget fra og hjembragt i det samme organiske bundmateriale, hvori de levede på findestedet.

Usædvanlig Okkergul Randøje (C. pamphilus (L.).
På en tur til Brændholt Bjerg, den groft overbegnavede knold vest for Tommerup St. i Assens Kommune, faldt Bo K. Stephensen over dette lyse eksemplar af pamphilus.
Navnet 'Pamphilus' betyder 'elsket af alle' - Det gælder desværre bogstaveligt, der er nemlig snart ikke andre dagsommerfugle tilbage, man kan få at se uden at være ekstremt heldig på dagen !

Et par arter som pludselig brød op fra deres ellers faste levesteder - Agrotera nemoralis Sc. & Acrolepia autumnitella Curt.
Pyraliden Agrotera nemoralis Sc., en tidligere lokal og fastboende art i LFM, fik også pludselig fart på med at bevæge sig mod nordvest;
eller var det også indvandring ?
En art som også har vist udbredelsestendenser i landet er Acrolepia autumnitella Curt., siden den var en meget lokal og ualmindelig art få steder i LFM og på Sydfyn.

Småsommerfuglen Roeslerstammia erxlebella (F.) - fundet på Fyn.
På en ekskursion kom der 8 eksemplarer af sommerfuglen til kviksølvlyset i skoven Kohave i den østlige del af Odense Kommune ved Landkildegård.
Pudsigt nok havde jeg i bilen, uvist af hvilken grund, på vej ud til Kohave talt med Niels Lykke om arten, - og så kommer der helt uventet flere eksemplarer til lyset selv samme aften - 6.viii.2013.

Svirrefluen Pocota personata (Harris, 1780) Jordhumle-Svirreflue fundet på Fyn - og for 1. gang vest for Storebælt.
En han af Jordhumle-Svirreflue (P. personata) er klækket i april 2014 (indendørs) fra puppe fundet i træsmuldet i levende, ældre hul Ask (Fraxinus excelsior). Det er en stor meget stærkt håret art, som til forveksling kan ligne Jordhumle (Bombus terrestris).
Fundet er gjort i PG04 Grønbæk Skov under herregården Lundsgård lidt syd for Kerteminde den 16. marts 2014,
hvor en puppe blev fundet af Bo K. Stephensen, og senere klækket.

1. fynske fund af dværgmåleren Eupithecia pulchellata Stph.
Sommerfuglen, der tilhører dværgmålerne i slægten Eupithecia, er udbredt i det meste af Europa fra Sydøst-, Syd-, og til Vesteuropa samt kendt i landene lige syd og vest for Danmark samt i Norge.
Arten har således været under vejs mod os i en længere årrække, og det første eksemplar blev da også fundet på Rømø tilbage i 1995.

Ny søgeside
Så er den nye søgeside i luften.
Der er kommet flere søgefiltre til, samt en ny måde at sætte filtrene på, som skulle gøre det mere overskueligt. Desuden har prikkortet fået en tiltrængt opdatering. Tøv endelig ikke med at melde tilbage hvis du oplever fejl, hvis der er noget du ikke forstår, eller du måske har forslag til forbedring.
Ris og ros er altid velkommen!!!

Måleren Hemistola chrysoprasaria - fundet på Fyn
Den første Hemistola chrysoprasaria hun - F: NG84 Odense, Stige, 25.vii.2012 (O. Buhl).
Det 2. fynske eks. - også en hun, blev fundet natten efter i Odense øst, i Kohave ved Landkildegård på fællesekskursion (Leif Jensen, Niels Lykke, Frank Joe Hansen og Otto Buhl).

Coleophora niveicostella Zell. - Et fynsk sækmøl
C. S. Larsen fandt den i Lyngbakkerne ved Fåborg, og fra samme egn er arten fundet på Hestebakken i Svanninge Bakker i 1998 af Benny Jørgensen
og i de seneste to-tre år af Steen Bork Christensen og Keld Gregersen.
Den 17. maj 2011 besøgte Otto Buhl og Niels Lykke skrænten 'Hestebakken' i Svanninge Bakker, og fandt på denne varme forårsdag efter nogen søgen sækken i pænt antal, men de fleste viste sig at være snyltede, så kun få eksemplarer klækkede.

Gå til nyhedsarkivet