Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
Entomologisk Selskab for Fyn består af en gruppe insektinteresserede personer
der arbejder seriøst med undersøgelser og registrering af insektfaunaen
specielt for faunadistrikt Fyn.

Foreningen arbejder med beskyttelse og bevarelse af den biologiske mangfoldighed
ved med udgangspunkt i truede insektarter, at arbejde for bevarelse af levestederne
så insekterne fortsat kan leve i den fynske natur.

Databasen 'InsektObs' er bestemt for observationer af insekter på Fyn
i de oprettede insektgrupper. For insektgruppen Båndfluer Diptera: Tephritidae
gælder registreringen for hele Danmark.

Du er velkommen til at logge ind på systemet og deltage i registreringen,
af de insekter som interesserer dig; det kræver kun, at du opfylder de kriterier,
der er opsat for kvalitetssikring gennem fotos eller belæg.
Et ønske om oprettelse af ny insektgruppe rettes til webmaster.

 
Nu 291518 observationer i databasen!!! 
Seneste observationer
29. juni 2022
 Dagsommerfugle: Græsrandøje (Maniola jurtina) - F: NG7339 Vissenbjerg nordøst, Energivej - 5 Ima - Kurt Jørgensen
28. juni 2022
Klik for at se i fuld størrelse
 Båndfluer: Urophora cardui - B: WB0407 Lyrsby, Lindholmsvej - 1 Ima - - Horse-tidsel - Cirsium vulgàre - fou. Horse-tidsel - Cirsium vulgàre - Klaus Thommesen
24. juni 2022
Klik for at se i fuld størrelse
 Båndfluer: Urophora stylata - B: WB0407 Lyrsby, Lindholmsvej - 4 Ima - Horse-tidsel - Cirsium vulgàre - Klaus Thommesen   
21. juni 2022
Klik for at se i fuld størrelse
 Dagsommerfugle: Storplettet perlemorsommerfugl (Issoria lathonia) - F: NG9158 Hasmark Strand, Dige. - 1 Ima - Kurt Jørgensen
 Dagsommerfugle: Tidselsommerfugl (Vanessa cardui) - F: NG9158 Hasmark Strand, Dige. - 1 Ima - Kurt Jørgensen
 Dagsommerfugle: Stor Bredpande (Ochlodes sylvanus) - F: NG9456 Enebærodde, Charlottenlund - 2 Ima - - Kurt Jørgensen
 Dagsommerfugle: Skråstregbredpande (Thymelicus sylvestris) - F: NG9456 Enebærodde, Charlottenlund - 3 Ima - Kurt Jørgensen
 Andre sommerfugle: Euthrix potatoria - F: NG9456 Enebærodde, Charlottenlund - 1 Lar - Kurt Jørgensen
 Dagsommerfugle: Tidselsommerfugl (Vanessa cardui) - F: NG8741 Odense, Kanalvej 80 - 1 Ima - ved Kanalvej. - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Tidselsommerfugl (Vanessa cardui) - F: NG7538 Skallebølle, Rugvænget 4 - 1 Ima - Kurt Jørgensen
20. juni 2022
 Dagsommerfugle: Dværgblåfugl (Cupido minimus) - F: NG6638 Årup Station, jernbanerabat - 2 Ima - fou. Rundbælg - Anthyllis vulneraria - Kurt Jørgensen
 Dagsommerfugle: Stregbredpande (Thymelicus lineola) - F: NG6638 Årup Station, jernbanerabat - 3 Ima - - Kurt Jørgensen
 Dagsommerfugle: Græsrandøje (Maniola jurtina) - F: NG6638 Årup Station, jernbanerabat - 1 Ima - Kurt Jørgensen
 Andre sommerfugle: Seksplettet køllesværmer (Zygaena filipendulae) - F: NG6638 Årup Station, jernbanerabat - 1 Ima - Kurt Jørgensen
 Andre sommerfugle: Euclidia glyphica - F: NG6638 Årup Station, jernbanerabat - 2 Ima - Kurt Jørgensen
18. juni 2022
 Andre sommerfugle: Oligia strigilis - F: NG7538 Skallebølle, Rugvænget 4 - 1 Ima - Kurt Jørgensen
 Tæger: Hvepsetæge (Alydus calcaratus) - F: PG0136 Langeskov Gl. Station, øst - 1 Ima - Bo K. Stephensen
15. juni 2022
 Andre sommerfugle: Tyria jacobaeae - F: NG9638 Marslev, baneterræn, Vejruplund syd - 1 Ima - Bo K. Stephensen
Klik for at se i fuld størrelse
 Andre sommerfugle: Phragmatobia fuliginosa - F: NG7736 Hesbjerg Skov syd - 1 Lar - Kurt Jørgensen
Klik for at se i fuld størrelse
 Andre sommerfugle: Deltote bankiana - F: NG7736 Hesbjerg Skov syd - 1 Ima - Kurt Jørgensen   
14. juni 2022
 Andre sommerfugle: Korscheltellus lupulina - F: NG7538 Skallebølle, Rugvænget 4 - 1 Ima - Kurt Jørgensen
13. juni 2022
Klik for at se i fuld størrelse
 Båndfluer: Sphenella marginata - B: WB0407 Lyrsby, Lindholmsvej - 2 Ima - ♀♂ - fou. Vår-Brandbæger - (Senecio vernalis) - Klaus Thommesen   
12. juni 2022
 Båndfluer: Urophora stylata - SJ: NG4346 Kolding, Stenderup Hage - 1 Ima - - Erik Ehmsen - verif. OB
 Båndfluer: Oxyna parietina - F: NG8314 Arreskov Gård - 2 Ima - - Erik Ehmsen - verif. OB
11. juni 2022
 Andre sommerfugle: Pseudargyrotoza conwagana - F: PG0542 Revninge Kirkegård - 1 Ima - Bo K. Stephensen - verif. OB
Nyheder
Registrering af insekter i Tarup- Davinde 2022 og 2023
Begge årene vil der blive afholdt mange ture, både i dag- og nattimerne, for primært at undersøge,
hvor mange af Danmarks 2.500 sommerfugle der måtte findes i området.
Turene afholdes uden videre annoncering alt efter vejrforholdene.
Tovholder på projektet er Niels Lykke tlf.21220654

1. Fynske fund af Etiella zinckenella (Treitschke, 1832) (Lep., Pyralidae.)
Otto og Leif har haft en lysfælde opsat i 2019 i den sydlige del af Stavrby Skov lidt øst for et af Middelfart Kommunes pesticidvandværker, hvorfra vi fik leveret strøm. Fælden var placeret ovenfor en sydvest-vendt skrænt med et fugtigt engareal nedenfor, samt skærmet af en nåletræsbevoksning mod nord. Hele området har karakter af blandet løvskov med vekslende partier i et meget kuperet terræn med fugtige partier i lavningerne.
Eksemplaret er 1. fynske fund af denne migrant, der oftest ses i de sydøstlige DK-landsdele.

Nyt diagram
Så er der et nyt interaktivt diagram i 'Søg i observationer'.
Det er nu muligt at zoome og panorere i diagrammet, vælge diagramtype og tæthed, samt tænde og slukke for de enkelte observationstyper.
Desuden kan man også få vist diagrammet i fuld skærm, gemme diagrammet som billede og printe diagrammet.
Sig til hvis der er noget der driller!

Oversigt over status for 2018 for de 9 insektarter som er omfattet af de entomologiske foreningers populationsbeskyttelser
Bestyrelsen har besluttet at følge Entomologisk Fagudvalgs anbefaling af populationsbeskyttelser.
Fredningen gælder i årene fremover indtil ny status foreligger.

Hvepsesvirrefluer - Gotland
2 rødlistede svenske svirrefluearter i slægten Chrysotoxum fundet på Gotland, 1999
Det har nu vist sig - efter 5 års forløb -, at de to eneste eksemplarer af de meget ens hvepselignende svirrefluer i slægten Chrysotoxum, jeg fandt på turen til Gotland 26. juni – 11. juli 1999, begge er meget ualmindelige svirrefluearter her i Norden.

Båndfluen Tephritis arnicae (Linné, 1758) - fundet i Himmerland
Som artsnavnet antyder er båndfluen knyttet til den statelige kurvplante Guldblomme (Arnica montana) der hovedsagelig vokser på hedeområder i Jylland. Også arter af Gemserod (Doronicum sp.) angives som værtsplanter i Mellemeuropa, men det lever arten vist ikke på hos os, hvor Gemserod er haveplanter
Fluerne er fundet i WJ, NWJ og EJ, henholdsvis Hessellund Hede, Fabjerg og Rom Hede samt Løve.

Båndfluen Euphranta connexa (Fabricius, 1794) - på Sprogø
I en duplikeret oversigt ’Dyre- og Planteliv på Sprogø’ udarbejdet for Skov- og Naturstyrelsen, 1989 af cand. scient Erik Wederkinch, Vestsjællands Amt, fremgår det i en registreringsliste over familien Tephritidae (Båndfluer), at der blev fundet 3 arter på Sprogø i 1989, hvoraf den ene art var ovennævnte Euphranta connexa. Båndfluen blev verificeret af Stig Andersen, Zoologisk Museum i København (ZMUC).
- Opdateret artikel fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' 2005 - 2

Apterona helicoidella (Vallot, 1827) - f. helix (Parthenogenetisk)
Endnu en ny 'sækspinder' for Danmark er opdaget på Fyn, og alt tyder på, at den har været i DK en længere årrække, og at den kan findes i små populationer spredt langs det danske jernbanenet.
Den parthenogenetiske f. helix er udbredt gennem Vesteuropa til England og mod nord til Sverige og Baltikum og mod øst til Ukraine og ind i Centralasien. Introduceret til USA (fra 1940 i Californien) og Canada.

Fortegnelsen over offentliggjorte fund af Danske Microlepidoptera, 1927 – 2017 
Du kan nu her på hjemmesiden se en sammenfatning af meldingerne i alle udkomne småsommerfugle-fundlister (microslandslister) på landsplan.
Listen omfatter alle meldinger af småsommerfugle (micros), som er publiceret i især Flora & Fauna og Entomologiske Meddelelser siden udgivelsen af
Carl Sophus Larsens "Fortegnelse over Danmarks Microlepidoptera" (Ent. Medd. 1916, bd. 11) med tillæg (Ent. Medd. 1927, bd. 17).
Listen er udarbejdet for at imødegå et evt. manglende overblik over tidligere offentliggjorte fundoplysninger.

Støtte til entomologiske projekter
Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond indkalder hermed ansøgninger til næste uddelingsrunde. Fonden har til formål at styrke Naturhistorisk Museums videnskabelige samlinger af leddyr.
OBS!!! Der er ikke fastsat et bestemt ansøgningstidspunkt, men som det fremgår af opslaget, behandles indkomne ansøgninger primo marts.

Heteroptera: Aradidae - Barktæger fundet på Fyn
I Nordeuropa findes ca. 30 arter barktæger, og pr. 2011 er der kun kendt 11 arter fra Danmark, hvoraf flere er meget sjældne eller forsvundet,
så kun 5-6 arter kan betragtes som udbredte her i landet.
Her er 4 fynske arter behandlet !

(Diptera : Tipulidae : Ctenophorinae) - Fynske arter af vedlevende stankelben fundet som larver, klækket eller ketsjet.
Bo K. Stephensen har i vinteren 2013-14 været meget ivrig efter at besøge en del småskove = gamle stævningsskove og upassede bondeskove, herregårdsskove og parker for træruiner eller slet og ret gamle træer med huller i.
Træsmuld og andet bundmateriale i diverse hulheder blev endevendt af Bo og forskellige larver og pupper af bla. svirrefluer og larver af vedlevende stankelben blev taget fra og hjembragt i det samme organiske bundmateriale, hvori de levede på findestedet.

Usædvanlig Okkergul Randøje (C. pamphilus (L.).
På en tur til Brændholt Bjerg, den groft overbegnavede knold vest for Tommerup St. i Assens Kommune, faldt Bo K. Stephensen over dette lyse eksemplar af pamphilus.
Navnet 'Pamphilus' betyder 'elsket af alle' - Det gælder desværre bogstaveligt, der er nemlig snart ikke andre dagsommerfugle tilbage, man kan få at se uden at være ekstremt heldig på dagen !

Et par arter som pludselig brød op fra deres ellers faste levesteder - Agrotera nemoralis Sc. & Acrolepia autumnitella Curt.
Pyraliden Agrotera nemoralis Sc., en tidligere lokal og fastboende art i LFM, fik også pludselig fart på med at bevæge sig mod nordvest;
eller var det også indvandring ?
En art som også har vist udbredelsestendenser i landet er Acrolepia autumnitella Curt., siden den var en meget lokal og ualmindelig art få steder i LFM og på Sydfyn.

Småsommerfuglen Roeslerstammia erxlebella (F.) - fundet på Fyn.
På en ekskursion kom der 8 eksemplarer af sommerfuglen til kviksølvlyset i skoven Kohave i den østlige del af Odense Kommune ved Landkildegård.
Pudsigt nok havde jeg i bilen, uvist af hvilken grund, på vej ud til Kohave talt med Niels Lykke om arten, - og så kommer der helt uventet flere eksemplarer til lyset selv samme aften - 6.viii.2013.

Svirrefluen Pocota personata (Harris, 1780) Jordhumle-Svirreflue fundet på Fyn - og for 1. gang vest for Storebælt.
En han af Jordhumle-Svirreflue (P. personata) er klækket i april 2014 (indendørs) fra puppe fundet i træsmuldet i levende, ældre hul Ask (Fraxinus excelsior). Det er en stor meget stærkt håret art, som til forveksling kan ligne Jordhumle (Bombus terrestris).
Fundet er gjort i PG04 Grønbæk Skov under herregården Lundsgård lidt syd for Kerteminde den 16. marts 2014,
hvor en puppe blev fundet af Bo K. Stephensen, og senere klækket.

1. fynske fund af dværgmåleren Eupithecia pulchellata Stph.
Sommerfuglen, der tilhører dværgmålerne i slægten Eupithecia, er udbredt i det meste af Europa fra Sydøst-, Syd-, og til Vesteuropa samt kendt i landene lige syd og vest for Danmark samt i Norge.
Arten har således været under vejs mod os i en længere årrække, og det første eksemplar blev da også fundet på Rømø tilbage i 1995.

Ny søgeside
Så er den nye søgeside i luften.
Der er kommet flere søgefiltre til, samt en ny måde at sætte filtrene på, som skulle gøre det mere overskueligt. Desuden har prikkortet fået en tiltrængt opdatering. Tøv endelig ikke med at melde tilbage hvis du oplever fejl, hvis der er noget du ikke forstår, eller du måske har forslag til forbedring.
Ris og ros er altid velkommen!!!

Måleren Hemistola chrysoprasaria - fundet på Fyn
Den første Hemistola chrysoprasaria hun - F: NG84 Odense, Stige, 25.vii.2012 (O. Buhl).
Det 2. fynske eks. - også en hun, blev fundet natten efter i Odense øst, i Kohave ved Landkildegård på fællesekskursion (Leif Jensen, Niels Lykke, Frank Joe Hansen og Otto Buhl).

Coleophora niveicostella Zell. - Et fynsk sækmøl
C. S. Larsen fandt den i Lyngbakkerne ved Fåborg, og fra samme egn er arten fundet på Hestebakken i Svanninge Bakker i 1998 af Benny Jørgensen
og i de seneste to-tre år af Steen Bork Christensen og Keld Gregersen.
Den 17. maj 2011 besøgte Otto Buhl og Niels Lykke skrænten 'Hestebakken' i Svanninge Bakker, og fandt på denne varme forårsdag efter nogen søgen sækken i pænt antal, men de fleste viste sig at være snyltede, så kun få eksemplarer klækkede.

Gå til nyhedsarkivet