Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
->Begivenheder
Entomologisk Selskab for Fyn består af en gruppe insektinteresserede personer
der arbejder seriøst med undersøgelser og registrering af insektfaunaen
specielt for faunadistrikt Fyn.

Foreningen arbejder med beskyttelse og bevarelse af den biologiske mangfoldighed
ved med udgangspunkt i truede insektarter, at arbejde for bevarelse af levestederne
så insekterne fortsat kan leve i den fynske natur.

Databasen 'InsektObs' er bestemt for observationer af insekter på Fyn
i de oprettede insektgrupper. For insektgruppen Båndfluer Diptera: Tephritidae
gælder registreringen for hele Danmark.

Du er velkommen til at logge ind på systemet og deltage i registreringen,
af de insekter som interesserer dig; det kræver kun, at du opfylder de kriterier,
der er opsat for kvalitetssikring gennem fotos eller belæg.
Et ønske om oprettelse af ny insektgruppe rettes til webmaster.

 
Nu 230341 observationer i databasen!!! 
Seneste observationer
14. september 2019
Klik for at se i fuld størrelse
 Andre sommerfugle: Xanthia togata - F: NG6733 Ørsted nord, vej 307 Moselundvej - 1 Ima - Kurt Jørgensen
 Andre sommerfugle: Phlogophora meticulosa - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 4 Ima - sukkerlokning - Otto Buhl
 Andre sommerfugle: Noctua pronuba - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 3 Ima - sukkerlokning - Otto Buhl
 Dagsommerfugle: Tidselsommerfugl (Vanessa cardui) - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 3 Ima - fou. Buddleja-blomst (Buddleja davidii) - Otto Buhl
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 12 Ima - fou. Buddleja-blomst (Buddleja davidii) - Otto Buhl -
13. september 2019
 Snyltefluer: Gymnosoma nitens - F: PG1033 Hjulby Kirke syd, baneterræn - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Tæger: Almindelig bispetæge (Aelia acuminata) - F: PG1033 Hjulby Kirke syd, baneterræn - 6 Ima - Bo K. Stephensen
 Båndfluer: Tephritis hyoscyami - F: PG1033 Hjulby Kirke syd, baneterræn - 1 Ima - - Bo K. Stephensen
 Mariehøns: Harlekinmariehøne (Harmonia axyridis) - F: PG1033 Hjulby Kirke syd, baneterræn - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Almindelig blåfugl (Polyommatus icarus) - F: PG1033 Hjulby Kirke syd, baneterræn - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Tæger: Tørkekanttæge (Stictopleurus abutilon) - F: PG1033 Hjulby Kirke syd, baneterræn - 2 Ima - Bo K. Stephensen
 Tæger: Stribetæge (Graphosoma lineatum) - F: PG1033 Hjulby Kirke syd, baneterræn - 2 Lar - Bo K. Stephensen
 Tæger: Rødbenet bredtæge (Pentatoma rufipes) - F: PG1033 Hjulby Kirke syd, baneterræn - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Tæger: Rødbenet bredtæge (Pentatoma rufipes) - F: NG8939 Odense, Schacksgade 12 - 1 Ima - på mur - Bo K. Stephensen
12. september 2019
 Snyltefluer: Phasia obesa - F: NG9638 Marslev, baneterræn, Vejruplund syd - 1 Ima - Bo K. Stephensen - coll. BKS
 Båndfluer: Terellia ruficauda - F: NG9131 Årslev, Rindebækvej-Svendborgvej - 1 Ima - fou. lugtløs kamille (Matricaria perforata) - Erik Ehmsen
 Dagsommerfugle: Storplettet perlemorsommerfugl (Issoria lathonia) - F: NG7950 Søndersø, Birkemosevej 8 - 1 Ima - fou. på Kæmpejernurt - Christian Jørgensen
 Dagsommerfugle: Tidselsommerfugl (Vanessa cardui) - F: NG7950 Søndersø, Birkemosevej 8 - 3 Ima - fou. på Buddleja og Kæmpejernurt - Christian Jørgensen
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: NG7950 Søndersø, Birkemosevej 8 - 6 Ima - fou. på Buddleja og nedfaldsblommer - Christian Jørgensen
11. september 2019
 Dagsommerfugle: Dagpåfugleøje (Aglais io) - F: NG7538 Skallebølle, Rugvænget 4 - 1 Ima - Kurt Jørgensen
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: NG7538 Skallebølle, Rugvænget 4 - 2 Ima - Kurt Jørgensen
10. september 2019
 Andre sommerfugle: Amphipyra tragopoginis - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - sukkerlokning - Otto Buhl
 Andre sommerfugle: Phlogophora meticulosa - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - sukkerlokning - Otto Buhl
8. september 2019
 Dagsommerfugle: Det hvide C (Polygonia c-album) - F: NG7950 Søndersø, Birkemosevej 8 - 1 Ima - fou. på Buddleja - Christian Jørgensen
 Dagsommerfugle: Storplettet perlemorsommerfugl (Issoria lathonia) - F: NG7950 Søndersø, Birkemosevej 8 - 3 Ima - fou. på Buddleja - Christian Jørgensen
Nyheder
Oversigt over status for 2018 for de 9 insektarter som er omfattet af de entomologiske foreningers populationsbeskyttelser
Bestyrelsen har besluttet at følge Entomologisk Fagudvalgs anbefaling af populationsbeskyttelser.
Fredningen gælder i årene fremover indtil ny status foreligger.

Hvepsesvirrefluer - Gotland
2 rødlistede svenske svirrefluearter i slægten Chrysotoxum fundet på Gotland, 1999
Det har nu vist sig - efter 5 års forløb -, at de to eneste eksemplarer af de meget ens hvepselignende svirrefluer i slægten Chrysotoxum, jeg fandt på turen til Gotland 26. juni – 11. juli 1999, begge er meget ualmindelige svirrefluearter her i Norden.

Båndfluen Tephritis arnicae (Linné, 1758) - fundet i Himmerland
Som artsnavnet antyder er båndfluen knyttet til den statelige kurvplante Guldblomme (Arnica montana) der hovedsagelig vokser på hedeområder i Jylland. Også arter af Gemserod (Doronicum sp.) angives som værtsplanter i Mellemeuropa, men det lever arten vist ikke på hos os, hvor Gemserod er haveplanter
Fluerne er fundet i WJ, NWJ og EJ, henholdsvis Hessellund Hede, Fabjerg og Rom Hede samt Løve.

Båndfluen Euphranta connexa (Fabricius, 1794) - på Sprogø
I en duplikeret oversigt ’Dyre- og Planteliv på Sprogø’ udarbejdet for Skov- og Naturstyrelsen, 1989 af cand. scient Erik Wederkinch, Vestsjællands Amt, fremgår det i en registreringsliste over familien Tephritidae (Båndfluer), at der blev fundet 3 arter på Sprogø i 1989, hvoraf den ene art var ovennævnte Euphranta connexa. Båndfluen blev verificeret af Stig Andersen, Zoologisk Museum i København (ZMUC).
- Opdateret artikel fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' 2005 - 2

Apterona helicoidella (Vallot, 1827) - f. helix (Parthenogenetisk)
Endnu en ny 'sækspinder' for Danmark er opdaget på Fyn, og alt tyder på, at den har været i DK en længere årrække, og at den kan findes i små populationer spredt langs det danske jernbanenet.
Den parthenogenetiske f. helix er udbredt gennem Vesteuropa til England og mod nord til Sverige og Baltikum og mod øst til Ukraine og ind i Centralasien. Introduceret til USA (fra 1940 i Californien) og Canada.

Fortegnelsen over offentliggjorte fund af Danske Microlepidoptera, 1927 – 2017 
Du kan nu her på hjemmesiden se en sammenfatning af meldingerne i alle udkomne småsommerfugle-fundlister (microslandslister) på landsplan.
Listen omfatter alle meldinger af småsommerfugle (micros), som er publiceret i især Flora & Fauna og Entomologiske Meddelelser siden udgivelsen af
Carl Sophus Larsens "Fortegnelse over Danmarks Microlepidoptera" (Ent. Medd. 1916, bd. 11) med tillæg (Ent. Medd. 1927, bd. 17).
Listen er udarbejdet for at imødegå et evt. manglende overblik over tidligere offentliggjorte fundoplysninger.

Støtte til entomologiske projekter
Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond indkalder hermed ansøgninger til næste uddelingsrunde. Fonden har til formål at styrke Naturhistorisk Museums videnskabelige samlinger af leddyr.
OBS!!! Der er ikke fastsat et bestemt ansøgningstidspunkt, men som det fremgår af opslaget, behandles indkomne ansøgninger primo marts.

Heteroptera: Aradidae - Barktæger fundet på Fyn
I Nordeuropa findes ca. 30 arter barktæger, og pr. 2011 er der kun kendt 11 arter fra Danmark, hvoraf flere er meget sjældne eller forsvundet,
så kun 5-6 arter kan betragtes som udbredte her i landet.
Her er 4 fynske arter behandlet !

(Diptera : Tipulidae : Ctenophorinae) - Fynske arter af vedlevende stankelben fundet som larver, klækket eller ketsjet.
Bo K. Stephensen har i vinteren 2013-14 været meget ivrig efter at besøge en del småskove = gamle stævningsskove og upassede bondeskove, herregårdsskove og parker for træruiner eller slet og ret gamle træer med huller i.
Træsmuld og andet bundmateriale i diverse hulheder blev endevendt af Bo og forskellige larver og pupper af bla. svirrefluer og larver af vedlevende stankelben blev taget fra og hjembragt i det samme organiske bundmateriale, hvori de levede på findestedet.

Usædvanlig Okkergul Randøje (C. pamphilus (L.).
På en tur til Brændholt Bjerg, den groft overbegnavede knold vest for Tommerup St. i Assens Kommune, faldt Bo K. Stephensen over dette lyse eksemplar af pamphilus.
Navnet 'Pamphilus' betyder 'elsket af alle' - Det gælder desværre bogstaveligt, der er nemlig snart ikke andre dagsommerfugle tilbage, man kan få at se uden at være ekstremt heldig på dagen !

Et par arter som pludselig brød op fra deres ellers faste levesteder - Agrotera nemoralis Sc. & Acrolepia autumnitella Curt.
Pyraliden Agrotera nemoralis Sc., en tidligere lokal og fastboende art i LFM, fik også pludselig fart på med at bevæge sig mod nordvest;
eller var det også indvandring ?
En art som også har vist udbredelsestendenser i landet er Acrolepia autumnitella Curt., siden den var en meget lokal og ualmindelig art få steder i LFM og på Sydfyn.

Småsommerfuglen Roeslerstammia erxlebella (F.) - fundet på Fyn.
På en ekskursion kom der 8 eksemplarer af sommerfuglen til kviksølvlyset i skoven Kohave i den østlige del af Odense Kommune ved Landkildegård.
Pudsigt nok havde jeg i bilen, uvist af hvilken grund, på vej ud til Kohave talt med Niels Lykke om arten, - og så kommer der helt uventet flere eksemplarer til lyset selv samme aften - 6.viii.2013.

Svirrefluen Pocota personata (Harris, 1780) Jordhumle-Svirreflue fundet på Fyn - og for 1. gang vest for Storebælt.
En han af Jordhumle-Svirreflue (P. personata) er klækket i april 2014 (indendørs) fra puppe fundet i træsmuldet i levende, ældre hul Ask (Fraxinus excelsior). Det er en stor meget stærkt håret art, som til forveksling kan ligne Jordhumle (Bombus terrestris).
Fundet er gjort i PG04 Grønbæk Skov under herregården Lundsgård lidt syd for Kerteminde den 16. marts 2014,
hvor en puppe blev fundet af Bo K. Stephensen, og senere klækket.

1. fynske fund af dværgmåleren Eupithecia pulchellata Stph.
Sommerfuglen, der tilhører dværgmålerne i slægten Eupithecia, er udbredt i det meste af Europa fra Sydøst-, Syd-, og til Vesteuropa samt kendt i landene lige syd og vest for Danmark samt i Norge.
Arten har således været under vejs mod os i en længere årrække, og det første eksemplar blev da også fundet på Rømø tilbage i 1995.

Ny søgeside
Så er den nye søgeside i luften.
Der er kommet flere søgefiltre til, samt en ny måde at sætte filtrene på, som skulle gøre det mere overskueligt. Desuden har prikkortet fået en tiltrængt opdatering. Tøv endelig ikke med at melde tilbage hvis du oplever fejl, hvis der er noget du ikke forstår, eller du måske har forslag til forbedring.
Ris og ros er altid velkommen!!!

Måleren Hemistola chrysoprasaria - fundet på Fyn
Den første Hemistola chrysoprasaria hun - F: NG84 Odense, Stige, 25.vii.2012 (O. Buhl).
Det 2. fynske eks. - også en hun, blev fundet natten efter i Odense øst, i Kohave ved Landkildegård på fællesekskursion (Leif Jensen, Niels Lykke, Frank Joe Hansen og Otto Buhl).

Coleophora niveicostella Zell. - Et fynsk sækmøl
C. S. Larsen fandt den i Lyngbakkerne ved Fåborg, og fra samme egn er arten fundet på Hestebakken i Svanninge Bakker i 1998 af Benny Jørgensen
og i de seneste to-tre år af Steen Bork Christensen og Keld Gregersen.
Den 17. maj 2011 besøgte Otto Buhl og Niels Lykke skrænten 'Hestebakken' i Svanninge Bakker, og fandt på denne varme forårsdag efter nogen søgen sækken i pænt antal, men de fleste viste sig at være snyltede, så kun få eksemplarer klækkede.

Gå til nyhedsarkivet