Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
->Begivenheder
Entomologisk Selskab for Fyn består af en gruppe insektinteresserede personer
der arbejder seriøst med undersøgelser og registrering af insektfaunaen
specielt for faunadistrikt Fyn.

Foreningen arbejder med beskyttelse og bevarelse af den biologiske mangfoldighed
ved med udgangspunkt i truede insektarter, at arbejde for bevarelse af levestederne
så insekterne fortsat kan leve i den fynske natur.

Databasen 'InsektObs' er bestemt for observationer af insekter på Fyn
i de oprettede insektgrupper. For insektgruppen Båndfluer Diptera: Tephritidae
gælder registreringen for hele Danmark.

Du er velkommen til at logge ind på systemet og deltage i registreringen,
af de insekter som interesserer dig; det kræver kun, at du opfylder de kriterier,
der er opsat for kvalitetssikring gennem fotos eller belæg.
Et ønske om oprettelse af ny insektgruppe rettes til webmaster.

 
Nu 214350 observationer i databasen!!! 
Seneste observationer
2. december 2018
 Mariehøns: Harlekinmariehøne (Harmonia axyridis) - F: NG9844 Strandskov nord, Ulriksholm - 5 Ima - under bøgebark - Bo K. Stephensen
1. december 2018
 Andre sommerfugle: Carcina quercana - F: NG7950 Søndersø, Birkemosevej 8 - 1 Ima - På husmur, frisk og livlig - Christian Jørgensen
30. november 2018
 Tæger: Skovkanttæge (Rhopalus subrufus) - F: NG8746 Lumby Kirkegård - 1 Ima - nedbanket fra Thuja (Thuja sp) - Bo K. Stephensen
26. november 2018
Klik for at se i fuld størrelse
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: PG0446 Kerteminde, Mølleløkken 85 - 1 Ima - sent eks - fou. Vedbend (Hedera helix) - Bo K. Stephensen
24. november 2018
 Andre sommerfugle: Operophtera brumata - F: NG8842 Odense, Sprogøvej 70 - 1 Ima - - Kurt Jørgensen
 Tæger: Skovkanttæge (Rhopalus subrufus) - F: PG0453 Dalby Gammel Kirkegård - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Andre sommerfugle: Choreutis pariana - F: PG0453 Dalby Gammel Kirkegård - 1 Ima - Bo K. Stephensen
21. november 2018
 Tæger: Dicyphus escalerae - F: NG9333 Allerup Kirke - 1 Ima - Haveløvemund (Antirrhinum majus), 2 nymfer - Bo K. Stephensen
 Andre sommerfugle: Emmelina monodactyla - F: NG9333 Allerup Kirke - 1 Ima - nedbanket fra Thuja (Thuja sp) - Bo K. Stephensen
18. november 2018
 Andre sommerfugle: Dahlica triquetrella - F: PG0148 Drigstrup Kirkegård - 28 Lar - på kirkemur, larvesække - Bo K. Stephensen
 Svirrefluer: Dobbeltbåndet svirreflue (Episyrphus balteatus) - F: NG9846 Munkebo Kirkegård - 2 Ima - fou. Vedbend (Hedera helix) - Bo K. Stephensen
 Båndfluer: Tephritis vespertina - F: NG9639 Marslev Kirkegård - 1 Ima - - Bo K. Stephensen
 Båndfluer: Tephritis conura - F: NG9639 Marslev Kirkegård - 2 Ima - ♀♂ - nedbanket fra Thuja (Thuja sp) - Bo K. Stephensen
 Båndfluer: Tephritis conura - F: PG0148 Drigstrup Kirkegård - 1 Ima - - nedbanket fra Thuja (Thuja sp) - Bo K. Stephensen
 Båndfluer: Tephritis conura - F: NG9846 Munkebo Kirkegård - 1 Ima - - nedbanket fra Thuja (Thuja sp) - Bo K. Stephensen
 Tæger: Skovkanttæge (Rhopalus subrufus) - F: NG9846 Munkebo Kirkegård - 1 Ima - nedbanket - Bo K. Stephensen
16. november 2018
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: PG0446 Kerteminde, Mølleløkken 85 - 1 Ima - Bo K. Stephensen
4. november 2018
 Dagsommerfugle: Nældens Takvinge (Aglais urticae) - F: PG0458 Mårhøj Jættestue - 1 Ima - under loftet - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Dagpåfugleøje (Aglais io) - F: PG0458 Mårhøj Jættestue - 2 Ima - under loftet - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Dagpåfugleøje (Aglais io) - F: PG0557 Hesthøj Jættestue - 22 Ima - under loftet - Bo K. Stephensen
3. november 2018
 Dagsommerfugle: Det hvide C (Polygonia c-album) - F: NG8944 Odense, Stige, Tanggårdvej 8 - 1 Ima - fou. blomster Buddleja weyeriana, Sungold - Otto Buhl
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: PG0534 Hindemae - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: PG0535 Ullerslev syd, Hindemaevej vest - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: PG0835 Avnslev Kirke - 1 Ima - Bo K. Stephensen
 Dagsommerfugle: Admiral (Vanessa atalanta) - F: PG0534 Skellerup Kirkegård - 1 Ima - Bo K. Stephensen
Aktuelt
Støtte til entomologiske projekter
Afdelingsleder, dr. phil. Børge Schjøtz-Christensens og fru Kit Schjøtz-Christensens Mindefond indkalder hermed ansøgninger til næste uddelingsrunde. Fonden har til formål at styrke Naturhistorisk Museums videnskabelige samlinger af leddyr.
OBS!!! Der er ikke fastsat et bestemt ansøgningstidspunkt, men som det fremgår af opslaget, behandles indkomne ansøgninger primo marts.

Invitation til bioblitz på Skive Øvelsesplads
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inviterer til offentlig bioblitz på Skive Øvelsesplads lørdag den 24. juni 2017 kl. 12-15. Alle er velkomne.
Bioblitz er en fælles søgen efter arter, herunder en registrering af biodiversitet i form af så mange arter som muligt inden for et bestemt tidsrum og i et afgrænset område.

Nyt webhotel 
Hjemmesiden er nu overflyttet til UnoEuros servere, og InsektObs er åben for indberetninger og redigeringer igen.
Der har været mange ting som skulle rettes og passes til, og jeg har gjort mit bedste for at få det hele med.
Skulle der været noget jeg har overset, så tøv endelig ikke med at kontakte mig på webmaster@fynskeinsekter.dk.
Så retter jeg det så hurtigt som muligt.

Heteroptera: Aradidae - Barktæger fundet på Fyn
I Nordeuropa findes ca. 30 arter barktæger, og pr. 2011 er der kun kendt 11 arter fra Danmark, hvoraf flere er meget sjældne eller forsvundet,
så kun 5-6 arter kan betragtes som udbredte her i landet.
Her er 4 fynske arter behandlet !

(Diptera : Tipulidae : Ctenophorinae) - Fynske arter af vedlevende stankelben fundet som larver, klækket eller ketsjet.
Bo K. Stephensen har i vinteren 2013-14 været meget ivrig efter at besøge en del småskove = gamle stævningsskove og upassede bondeskove, herregårdsskove og parker for træruiner eller slet og ret gamle træer med huller i.
Træsmuld og andet bundmateriale i diverse hulheder blev endevendt af Bo og forskellige larver og pupper af bla. svirrefluer og larver af vedlevende stankelben blev taget fra og hjembragt i det samme organiske bundmateriale, hvori de levede på findestedet.

Usædvanlig Okkergul Randøje (C. pamphilus (L.).
På en tur til Brændholt Bjerg, den groft overbegnavede knold vest for Tommerup St. i Assens Kommune, faldt Bo K. Stephensen over dette lyse eksemplar af pamphilus.
Navnet 'Pamphilus' betyder 'elsket af alle' - Det gælder desværre bogstaveligt, der er nemlig snart ikke andre dagsommerfugle tilbage, man kan få at se uden at være ekstremt heldig på dagen !

Et par arter som pludselig brød op fra deres ellers faste levesteder - Agrotera nemoralis Sc. & Acrolepia autumnitella Curt.
Pyraliden Agrotera nemoralis Sc., en tidligere lokal og fastboende art i LFM, fik også pludselig fart på med at bevæge sig mod nordvest;
eller var det også indvandring ?
En art som også har vist udbredelsestendenser i landet er Acrolepia autumnitella Curt., siden den var en meget lokal og ualmindelig art få steder i LFM og på Sydfyn.

Småsommerfuglen Roeslerstammia erxlebella (F.) - fundet på Fyn.
På en ekskursion kom der 8 eksemplarer af sommerfuglen til kviksølvlyset i skoven Kohave i den østlige del af Odense Kommune ved Landkildegård.
Pudsigt nok havde jeg i bilen, uvist af hvilken grund, på vej ud til Kohave talt med Niels Lykke om arten, - og så kommer der helt uventet flere eksemplarer til lyset selv samme aften - 6.viii.2013.

Svirrefluen Pocota personata (Harris, 1780) Jordhumle-Svirreflue fundet på Fyn - og for 1. gang vest for Storebælt.
En han af Jordhumle-Svirreflue (P. personata) er klækket i april 2014 (indendørs) fra puppe fundet i træsmuldet i levende, ældre hul Ask (Fraxinus excelsior). Det er en stor meget stærkt håret art, som til forveksling kan ligne Jordhumle (Bombus terrestris).
Fundet er gjort i PG04 Grønbæk Skov under herregården Lundsgård lidt syd for Kerteminde den 16. marts 2014,
hvor en puppe blev fundet af Bo K. Stephensen, og senere klækket.

1. fynske fund af dværgmåleren Eupithecia pulchellata Stph.
Sommerfuglen, der tilhører dværgmålerne i slægten Eupithecia, er udbredt i det meste af Europa fra Sydøst-, Syd-, og til Vesteuropa samt kendt i landene lige syd og vest for Danmark samt i Norge.
Arten har således været under vejs mod os i en længere årrække, og det første eksemplar blev da også fundet på Rømø tilbage i 1995.

Ny søgeside
Så er den nye søgeside i luften.
Der er kommet flere søgefiltre til, samt en ny måde at sætte filtrene på, som skulle gøre det mere overskueligt. Desuden har prikkortet fået en tiltrængt opdatering. Tøv endelig ikke med at melde tilbage hvis du oplever fejl, hvis der er noget du ikke forstår, eller du måske har forslag til forbedring.
Ris og ros er altid velkommen!!!

Måleren Hemistola chrysoprasaria - fundet på Fyn
Den første Hemistola chrysoprasaria hun - F: NG84 Odense, Stige, 25.vii.2012 (O. Buhl).
Det 2. fynske eks. - også en hun, blev fundet natten efter i Odense øst, i Kohave ved Landkildegård på fællesekskursion (Leif Jensen, Niels Lykke, Frank Joe Hansen og Otto Buhl).

Coleophora niveicostella Zell. - Et fynsk sækmøl
C. S. Larsen fandt den i Lyngbakkerne ved Fåborg, og fra samme egn er arten fundet på Hestebakken i Svanninge Bakker i 1998 af Benny Jørgensen
og i de seneste to-tre år af Steen Bork Christensen og Keld Gregersen.
Den 17. maj 2011 besøgte Otto Buhl og Niels Lykke skrænten 'Hestebakken' i Svanninge Bakker, og fandt på denne varme forårsdag efter nogen søgen sækken i pænt antal, men de fleste viste sig at være snyltede, så kun få eksemplarer klækkede.

Gå til nyhedsarkivet