Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
->Begivenheder
Om InsektObs

Sådan bruger duFormål


Formålet med InsektObs er at samle mange observationer af forskellige insekter i den fynske natur,
for derigennem at kunne give så detaljeret et billede af arternes udbredelse som muligt.
Observationerne i InsektObs vil een gang om året blive overført til ESFFs kartoteksdatabase.
Gennem kartoteket har myndigheder, biologer, entomologer og andre privatpersoner
mulighed for adgang til oplysninger, til brug ved naturoplysning,
biologiske undersøgelser, naturgenopretning, faunistiske arbejder, naturpleje m.m.

 
Indberetning

Oprettelse af bruger
For at kunne indberette observationer, skal man først oprette sig som bruger.
Det er nødvendigt at oplyse fornavn, efternavn og e-mailadresse for at blive oprettet.
Når man er oprettet som bruger, kan man logge ind ved hjælp af sit brugernavn og adgangskode,
og begynde sine indberetninger.
 
Valg af finder
Når man indberetter en observation, bliver man selv automatisk angivet som finderen.
Er man ikke selv finderen, eller har andre været med til at gøre observationen,
redigeres navnene i Finder-felterne.
 
Valg af lokalitet
Lokaliteten angives ved at zoome ind på kortet, og vælge blandt de lokaliteter der dukker frem, når UTM-felterne bliver synlige.
Alternativt kan man bruge fanebladene til højre for kortet:
 • Fanebladet 'Alle lokaliteter' indeholder de lokaliteter som er synlige i det aktuelle kortudsnit.  
 • Fanebladet 'Mine lokaliteter' indeholder alle de lokaliteter du tidligere har brugt til indberetning af observationer.
  Den sidst anvendte lokalitet befinder sig altid øverst på listen i dette faneblad, og gør det derved nemmere at vælge lokalitet
  hvis man ønsker at indberette flere observationer fra samme lokalitet.
Findes observationens lokalitet ikke, opretter du den selv.
 
Fotodokumentation
Enhver indberetning bør vedhæftes et foto som dokumentation for artens rigtighed.
Ved flere obs. fra samme lokalitet er det mindre påkrævet.
Påregn generelt længere ventetid på kvalitetskontrol, hvis observationen er indlagt uden fotobelæg.
For mange arter og visse insektgruppers vedkommende, hvor det kan være svært at skelne èn art fra en anden,
er fotodokumentation obligatorisk.

Fotodokumentationen skal opfylde følgende krav:
 • Et foto må ikke fylde mere end 1MB.  
 • Dimensionerne må højst være 1800x1600 pixel.  
 • Der kan kun anvendes billeder af typerne gif, png og jpg.  
 • Navnet på fotoet må kun indeholde bogstaverne A-Z samt tegnene []-_
  Der må ikke være mellemrumstegn i navnet.  
 • Fotoet skal være af præcist det/de insekter dine indlagte funddata omhandler i samme melding
  og ikke blot et vellignende foto fra et andet sted og tidspunkt.
   
Kvalitetssikring

For at sikre rigtigheden af observationerne, og især rigtigheden af arten,
vil en administrator løbende gennemgå de indberettede observationer.
Enhver ny observation har status som værende 'under behandling'.
Når en administrator har gennemgået observationen, vil den ændre status til:
 • 'Afvist' hvis det skønnes der er fejl i indberetningen.  
 • 'Godkendt' hvis indberetningen er i orden.
En afvist indberetning forbliver i databasen. Brugeren kan rette sine oplysninger eller helt fjerne indberetningen.
En afvist indberetning med fotobelæg bliver begrundet til bruger pr. e-mail af administrator.
En indberetning uden fotobelæg af en lidt vanskelig art kan give problemer, og du kan ikke regne med en begrundelse
hvis arbejdet med databasen bliver hektisk.
Vi kan nemlig ikke regne med heltidsservice på InsektObs.

 
Søgning

Enhver registreret bruger kan søge i InsektObs ved brug af brugernavn og adgangskode.
Husk at alle fotos i InsektObs er beskyttet med copyright.
Det er derfor nødvendigt at spørge brugeren om lov til at bruge et foto.

Observationernes status er vist ved hjælp af disse tre ikoner:
Angiver at observationen er godkendt.
Angiver at observationen er under behandling.
Angiver at observationen er afvist.


Observationsfotos

Galleriet 'Observationsfotos' er en nem måde at få adgang til de fotos, der er vedhæftet indberetningerne som dokumentation.
Husk igen at alle fotos er beskyttet med copyright,
og at det er nødvendigt at spørge brugeren om lov til at bruge et foto.