Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
Fortegnelse over offentliggjorte danske småsommerfugle 1927 – 2017


Listen indeholder alle de originale årslisters meldinger, men alligevel kan denne sammenfattende liste
ikke betragtes som en generel fundliste over alle danske fund.

Gentagelser af fund af samme art fra samme lokalitet, hvorfra den tidligere er meldt
bliver ikke medtaget i årslisterne.

Ligeledes er udbredte arter i de faunistiske distrikter ikke medtaget. Kun ved arter under fx udbredelse
eller ved ualmindelige arter forekommer fundangivelser gentagne gange fra samme lokalitet.

Primært er listens indhold en sammenskrivning af de offentliggjorte fund af småsommerfugle fra Danmark i perioden 1964-2017 med alle beskrivelser og omtalte biologiske forhold samt referencer.

De angivne tal foran artsnavnene svarer til numrene i Karsholt, O. & P. Stadel Nielsen, 1998. Revideret katalog over de danske Sommerfugle.
Oplysningerne er oprindelig publiceret i fundlister i henholdsvis Flora & Fauna, 1965 -1980 og Entomologiske Meddelelser, 1981-2017.

Naturligt er medtaget fundene i listerne af Frederik Gudmann og Hans Peter Steffen Sønderup; samt Wilhelm van Deurs årlige lister i Entomologiske Meddelelser 1948-1969 bd. 25-37.

Der er indsat en tom linje efter fund meldt før 1964, og der er blevet foretaget rettelser og dementier i det omfang, de er kendt af undertegnede.

Listen kan ses her: Danske småsommerfugle 1927 - 2017

Det er også muligt at downloade listen som PDF-fil.
Find den i Download-sektionen

Otto Buhl