Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
1. fynske fund af dværgmåleren Eupithecia pulchellata Stph.

1. fynske fund af dværgmåleren Eupithecia pulchellata Stph.


Af Otto Buhl


Eupithecia pulchellata Stph. - F: NG8364 Agernæs, Storskov, e.l. 08.vii.2014,
Almindelig Fingerbøl (Digitalis purpurea) (Otto Buhl).
Foto OB
Vingefang 15 mm


Den varme og ekstremt tørre juni-juli 2014 gjorde, at det var meget småt med mange arter i de forskellige insektordener. Mange blomsterplanter kunne slet ikke blomstre og give nektar og pollen til yngelaktivitet eller blot til livets opretholdelse for fx mange fluer og mange andre flyvende insekter, da der i den grad manglede væske og brændstof. Alt tørrede ud og mange Digitalis purpurea (Almindelig Fingerbøl) der står naturaliseret rundt om i lysåben skov eller på skovlysninger begyndte af hænge med blomsterstandene og de enkelte blomster blev mindre og mindre og færre og færre, da de ældste let faldt af.
Sådan var forholdene i Agernæs Storskov, da jeg besøgte området den 8. og også 10. og 11. juli 2014 for at afsøge planterne for larver af pulchellata; især var det slemt omkring sidstnævnte dato.
Den 8. juli 2014 sad der stadig mange blomster på planterne og det stod hurtigt klart, at der var aktivitet i blomsterne, der var gnavet huller i selve den røde krone, og blomster var tømt for støvanlæg og støvfang samt gnav i selve frugtknuden. Tilbage i blomster lå ekskrementer fra larvebesøg.
Blomsterne sidder i ensidig klase på planterne, så det er ret hurtigt at konstatere om åbningen på enkeltblomster er spundet sammen af en larve ved at se skråt opad gennem blomsterklasen. Hvis der var gnavet et tydeligt rundt hul i en blomst, var larven oftest gået til forpupning eller havde skiftet logi til en ny blomst.
4 larver klækkede hurtigt de følgende uger, mens 5 andre larver besluttede at klare overvintringen via puppestadiet - og alle klækkede i løbet af maj 2015.

Sommerfuglen, der tilhører dværgmålerne i slægten Eupithecia, er udbredt i det meste af Europa fra Sydøst-, Syd-, og til Vesteuropa samt kendt i landene lige syd og vest for Danmark samt i Norge.
Arten har således været under vejs mod os i en længere årrække, og det første eksemplar blev da også fundet på Rømø tilbage i 1995; det 2. danske fund kom først i 2011 på Bornholm, Sømarken. Siden er den kendt i enkelteksemplarer fra Falster, Bøtø, 2012 og Gedesby, 2013. I 2013 viste det sig også, at pulchellata var fastboende på Bornholm fra Dueodde, Almindingen og Ølene med rigtig mange larvefund. Nok en gang har det altså vist sig, at hovedindvandringsbanen tydeligvis går via Østtyskland-Polen og op over Østdanmark. Mange af de invasive eller lokale udbredelsesivrige arter i Østdanmark har siden holdt en nordvestlig kurs hen over Danmark. Ofte i retning af Nordvestsjælland mod den nordlige del af Storebælt, Nordøstfyn og mod den centrale del af Østjylland eller Nordjylland, øerne Anholt og Læsø samt Skagen.
E. pulchellata vil sikkert vise samme tendens, de fynske fund udgør i hvert fald en indikation i den retning.

Efterskrift:
I sæsonen 2015 har E. pulchellata vist yderligere tendens til hurtig udbredelse, da imago er fundet på lys flere steder mod den centrale del af Fyn - Otterup, Søndersø samt Odense og mod vest i Middelfart Kommune (Lunge Bjerge). (red.)
F: NG8364 Agernæs Storskov, 8. juli 2014 - Fingerbøl (Digitalis purpurea) på lysning i skoven.
Foto OB


Larve af E. pulchellata, - Fingerbøl (Digitalis purpurea)
Foto OB


To tilspundne blomster angrebet af larver træder tydeligt frem.
Foto OB


Larve i gang med at æde støvknapperne i blomsten.
Foto OB


Selve blomsterkronen kan også fortæres, når de ædlere indre dele af blomsten er ædt, fx støvfang, støvknapper og – tråde samt frugtknude.
Foto OB


Ældre blomster med tydelige udgangshuller.
Foto OB


Overvintrende puppe - klækket maj 2015.
Foto OB