Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
Om ESFF

Foreningen

’Entomologisk Selskab for Fyn’ stiftedes den 16. februar 1938 i Odense under navnet Lepidopterologisk Selskab for Fyn. (’Lepidoptera’ er latin og betyder sommerfugl). Foreningen er således landets ældste insektforening i provinsen. Da insektinteresserne skifter, og fokus ikke alene er på sommerfuglene længere, er foreningens navn siden blevet ændret, så det bedre passer til formålet og tiden.

Foreningens formål er generelt at øge medlemmernes kendskab til den danske insektfauna, herunder specielt den fynske øgruppes arter. Det opnås ved at eftersøge arter og undersøge forekomster af forskellige insektordener i den fynske natur. Formålet søges også nået ved bl.a. afholdelse af ekskursioner og møder.

Foreningens medlemmer og alle andre interesserede kan løbende indlægge observationer i de forskellige oprettede insektgrupper i foreningens insektbase med navnet ’InsektObs’. Andre insektgrupper kan oprettes på siden efter ønske, og ubestemte insektarter kan der ydes bestemmelseshjælp til efter hver sæson eller løbende gennem sæsonen ved på hjemmesiden at indlægge vellignende billeder.

Kartoteket startede op ved foreningens stiftelse og blev med stor entuisiasme ført gennem mange år fra ca. 1940 af Overlærer Niels Pedersen, Hjallese. I 1960’erne kom der forskellige kartoteksførere til, og i de sidste mange år - til 2006 - er kartoteket blevet varetaget af Jørgen Rosschou, Bogense. Herefter er kartoteket naturligt blevet den elektroniske base ’InsektObs’ på foreningens hjemmeside.

’Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn’, foreningens blad, blev udsendt 2 gange årligt - maj og november, er ophørt med at udkomme i papirformat efter 2015. Ophøret skyldes vanskelig og dyr fremstillingspris, samt de høje portoudgifter.

Nye insektfund og meddelelser vil fremover kun offentliggøres elektronisk som nyhedsbrev pr. mail til medlemmer, samt på hjemmesiden.


Ønsker du at blive medlem af ESFF, kan det ske ved henvendelse til kassereren Christian Jørgensen, Birkemosevej 8, 5471 Søndersø. Tlf: 6091 1122 eller mail christian.karina@mail.dk

 

Bestyrelse

Formand og sekretær:      
Leif Jensen Hørkærvej 14, 5591 Gelsted Tlf: 2552 5483 leifleonjensen@gmail.com
Næstformand:      
Karl Erik Stovgaard (EFU-repræsentant) Åkjærvænget 16, 7100 Vejle Tlf. 2883 3446 kalle@sonograf.dk
Kasserer:      
Christian Jørgensen Birkemosevej 8, 5471 Søndersø Tlf: 6091 1122 christian.karina@mail.dk
Redaktør:      
Otto Buhl Tanggårdvej 8, 5270 Odense N. Tlf: 4182 8859 otto.buhl@gmail.com
Bestyrelsesmedlemmer:      
Niels Lykke Otte Ruds Vej 24, 5220 Odense SØ Tlf: 2122 0654 nielyk56@gmail.com
Bo K. Stephensen (Biodiversitetsrepræsentant) Schacksgade 12, 2.th. 5000 Odense C Tlf: 2728 9923 bostephensen@stofanet.dk

 

Redaktion og web

Redaktionen af 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' - i elektronisk udgave, bliver i øjeblikket (2017) udført af et udvalg bestående af:
Otto Buhl, Christian Jørgensen og Niels Lykke.
Webmaster:
Rene Rasmussen
webmaster@fynskeinsekter.dk
 
 
Bannerfoto: Kejserkåber af Troells Melgaard