Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
Nyhedsarkiv
Invitation til bioblitz på Skive Øvelsesplads
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inviterer til offentlig bioblitz på Skive Øvelsesplads lørdag den 24. juni 2017 kl. 12-15. Alle er velkomne.
Bioblitz er en fælles søgen efter arter, herunder en registrering af biodiversitet i form af så mange arter som muligt inden for et bestemt tidsrum og i et afgrænset område.

NY BÅNDFLUE (Diptera: Tephritidae) i Danmark - Chetostoma curvinerve Rondani, 1856
Fluen blev nedbanket fra grene af Skov-fyr (Pinus sylvestris) i et sommerhusområde, hvor der også vokser Vild Kaprifolie (Lonicera periclymenum),
og dyret blev hjembragt levende.
Eksemplaret er stadig levende 1. april 2012, da det står køligt i bur indendørs og fodres med lidt sukkerlokning iblandet honning opsuget i papir.
Selv under disse forhold er det en meget livlig art, der kun holder sig i ro korte øjeblikke, når det er lyst.

Biotops- & populationsbeskyttelse af Aricia artaxerxes (Sortbrun blåfugl)
Efter henstilling fra Naturstyrelsen Vendsyssel og efter indstilling fra Entomologisk Fagudvalg EFU, har DEFs bestyrelse besluttet at beskytte
Sortbrun blåfugl, Aricia artaxerxes med et indsamlingsstop i 2012.
Arten må derfor ikke indsamles i noget stadie i 2012
.

Frivilligt beskyttede arter
Ilia (Apatura ilia):
Efter indstilling fra Entomologisk Fagudvalg EFU, har DEFs bestyrelse besluttet at biotopsbeskytte Apatura ilia i Pinseskoven på Amager med et indsamlingsstop i 2012. Arten må derfor ikke indsamles der i noget stadie i 2012.
Spejlbredpande (Heteropterus morpheus): Arten må ikke indsamles på Falster.

Ny dansk båndflue - Acanthiophilus helianthi (Rossi, 1790) - fundet på Fyn i 2010
Helianthi er udbredt fra Middelhavsområdet og mod øst til Mongoliet, India og Thailand samt i Østafrika. I Middelhavslande og Mellemøsten, samt videre mod øst til India optræder arten som skadedyr i marker med Safflor (Carthamus tinctorius), hvor den angriber planternes blomsterhoveder, idet larverne æder frø og frøanlæg og derved nedsætter udbyttet af de olieholdige frø .....

Læs mere i artiklen fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' Nr.2 2010

Ny dansk båndflue - Urophora quadrifasciata (Meigen, 1826)
Fluen Urophora quadrifasciata har en meget karakteristisk mørk vingetegning, som er delt midt på vingen; begge køn har skinnende forryg (scutum),
samt helt sorte lår. Med et vingefang på omkring 4-6 mm er det en lille art, og den kan på vore breddegrader ikke umiddelbart forveksles med nogen anden af vore kendte båndfluer .....

Opdateret artikel fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' Nr.2 2004

Gylden Pragtsnylteflue Phasia aurigera (Egger, 1860) - fundet på Fyn både ved Tommerup Stationsby og Søllinge
Fluen er udbredt i Mellemeuropa og Sydeuropa, men har på forholdsvis få år skubbet sin nordgrænse højt mod nord gennem Belgien, Tyskland og Polen.
Foruden Europa er Gylden Pragtsnylteflue kendt fra den nordlige europæiske del af Rusland, Vestsibirien til halvøerne Kamchatka og Sakhalin ved Stillehavet og øgruppen Kurilerne, samt de japanske øer Hokkaido og Honshu .....

Læs mere i artiklen fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' Nr.2 2009

Naturstyrelsen, Fyn
- inviterer sammen med flere grønne foreninger til:
Bioblitz i Sollerup Skov lørdag d. 21. – søndag 22. maj 2011

Western Conifer Seed Bug
Vestlig Nåletræs-randtæge Leptoglossus occidentalis (Heidemann, 1910)
- en ny art i Danmark

Læs artiklen fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' Nr.2 2009

Den nye asiatiske mariehøne
Harlekinmariehønen (Harmonia axyridis) har siden 1999 været under spredning i Europa.
I 2006 blev den observeret første gang i Danmark, idet den blev fundet i lysfælder placeret på Møn og i København.
Fundomstændighederne og mariehønens former tyder på, at billen er fløjet til landet fra syd op over Østersøen.

Læs den spændende artikel om Harlekinmariehønen og dens vej til Danmark.
Artiklen er hentet fra det nyeste nummer af 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn'

En ejendommelig og smuk Båndflue
Om efteråret og vinteren kan man være så heldig at finde store galler på Ager-Tidsler.
Disse karakteristiske galler indeholder larver af den specielle båndflue Urophora cardui.
Læs mere om båndfluens ejendommelige liv; og vore læsere opfordres til at se efter fluens vintergaller,
og evt. indberette fund til siden.

Manden der gav verden en videnskabsteori, hvor Gud er overflødig
Hvis det er forbigået nogens opmærksomhed, at vi i år kan fejre Charles Darwin for hans 200 års fødselsdag (1809 -1882) og hans udgivelse af sit hovedværk bogen ’Om arternes oprindelse’, der udkom for 150 år siden 24. november 1859, gives her en oversigt