Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
artikel
Hunlokning på Sydvestfyn
Fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' Nr.2 2003
Af Niels Lykke

Det blev en af de aftener, hvor et af naturens mange finurlige arrangementer med ét åbenbares for én, og selv om man har læst om det forinden, må man blot stå og undres over, hvor fantastisk følsomt og effektivt en arts udstyr er udviklet.

Aftenen var en kølig forårsaften midt i april, men historien tog sin begyndelse allerede året før lige omkring Grundlovsdag, hvor Poul Bruun Hansen på en af sine mange udflugter til Helnæs Bobakke fandt en larverede i Slåen (P. spinosa). Larverne var Eriogaster lanestris (Linnaeus, 1758), som er en forholdsvis ualmindelig art på Fyn, der træffes på nogle lokaliteter på Sydvestfyn, Sydfyn og Langeland, især på kystskrænter. Den tilhører familien Lasiocampidae og er en ret primitiv art på en del områder, men specielt hannernes modtagesystem, følehornene, er særdeles veludviklede.

14 af larverne blev taget med hjem og passet, indtil de spandt deres kokoner. De blev opbevaret udendørs, men dog overdækket i et bur med finmasket metalgitter i sider og låg, og her stod de vinteren over.
Et stykke ind i april 2003 klækkede de første sommerfugle. Poul checkede ofte buret og tog de nyklækkede hanner fra, så hunnerne forblev jomfruelige.


Hunlokning på Helnæs, Bobakker - Poul (tv) og Niels (th) jager nogle hanner af E. lanestris i mørkningen den 14. april 2003.
Foto OB

Den 13. april var der klækket et par hunner, og Poul og hans kone Susan satte buret bag i bilen og kørte til Helnæs med deres lille last af feromonfyldte damer.
Til trods for, at bilens vinduer var lukkede, dunkede den første han mod bilen, før den holdt stille, og da buret med hunnerne blev løftet ud på marken nær bilen omkring 150 meter fra slåenkrattet, viste artens kommunikationsudstyr sin duelighed. Mellem 30 og 40 hanner hamrede i løbet af kort tid imod buret og forsøgte at komme i nærkontakt med de hunner, der udsendte deres lokkende duftstoffer. Hannerne kravlede rundt på burets yderside, men forgæves.

Senere på aftenen benyttede Poul et andet godt kommunikationsudstyr, telefonen, og derfor fik Otto Buhl og jeg muligheden for at se samme forestilling den følgende aften. Et betagende skue. Poul sluttede aftenen med at sætte de to nyparrede hunner fri i slåenbuskene, så nye kuld kan sættes i verden.
Det var i øvrigt bemærkelsesværdigt, at samtlige 14 pupper klækkede allerede det første forår. Denne art er ifølge Hoffmeyer kendt for, at nogle af pupperne ligger over, endda helt op til 6-7 år! En rigtig god begyndelse på 2003-sæsonen sluttede med hyggelig sommerfuglesnak i Haarby.


Buret med de to lanestris-hunner var konstant omsværmet af hanner.