Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
->Begivenheder
artikel
Kejserkåben (Argynnis paphia) genfundet i Langesø-området
Fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' Nr.2 2003
Af Christian Jørgensen


Den 31. juli 2003 tog jeg en tur til Langesø først og fremmest for at se, om A. levana var blevet hyppigere end sidste år.
Målet for min tur var dét sted, hvor Otto og jeg i april 1996 noterede os 16 stk. N. antiopa.

Siden sidste år er knapt halvdelen af området gravet op og danner nu en lavvandet sø der er perfekt til guldsmede. Rundt om søen er en 5-15 meter bræmme næsten udelukkende bevokset med Hjortetrøst. Resten af området ligner stadig sig selv, og er tæt bevokset med især Hjortetrøst og Kåltidsel.

I dette eldorado for sommerfugle noterede jeg over 50 stk. levana, så den var så sandelig blevet hyppigere end i 2002. Desuden var der også knapt 60 stk. V. atalanta, over 30 stk. V. cardui og anslået 250 stk. I. io. Andre arter, der også boltrede sig i dette virvar, var: A. urticae, G. rhamni, S. w-album, P. icarus, L. phlaeas, P. aegeria og P. napi.
Disse sidstnævnte var dog langt mindre talrige.

Det mest spændende dén dag var dog, at der pludselig foran mig dukkede et eksemplar af Kejserkåbe op. En flot han fouragerede på kåltidsler og kun kåltidsler. Sjovt nok syntes den ikke om Hjortetrøst. Jeg stod og betragtede den i ca. 10 min., hvorefter den tog flugten over nogle pilebuske.
Måske var det blot en strejfer, men det første fund i Langesøområdet i 23 år!


Kejserkåbe han (Argynnis paphia)
F: PG2212 Vester Stigtehave, 14.vii.2006 (Franz Bendixen).

Foto FB