Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
artikel
Klækning af ’næbuglen’ Hypena rostralis (L.)
Fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' Nr.2 2003
Af Otto Buhl


Nyklækket Hypena rostralis. Dyrets længde 15 mm.
Foto OB

Typisk gnav af larven til H. rostralis på Humle (Humulus lúpulus)
Foto OB

Der er vist ikke noget nemmere end at foretage en klækning af ’næbuglen’ rostralis på blade af Humle.
Fra Sct. Hans og resten af året kan larvens eksistens på humleplanten meget nemt registreres på dens karakteristiske gnav i bladene. Larven lever især i første halvdel af juli, hvor man kan vende gnavede blade og finde larven siddende på undersiden; hvor den er, kan der være mange af dem. Mindre larver har undertiden let ved at lade sig falde ved forstyrrelse.

Larven æder sig hurtigt tyk og færdig, hvorefter den forpupper sig mellem bladene i bunden af den beholder, hvori man holder larverne. Det er ikke nødvendigt med jord eller andet bundmateriale, og puppen klækker hurtigt indendørs og normalt uden problemer.

Prøv at studere humleplanter i løbet af året, så vil du se, hvor almindelig arten i virkeligheden er. Den kommer bare nødigt til lys og kun af og til - især om efteråret og mest i september - på sukkersnorene.

Ved klækning af en serie får man også både svagt tegnede og brogede stærkere tegnede eksemplarer; hvis heldet tilsmiler én, kan det være, man klækker varianten med de lyse vingeforkanter. Normalt er de svagt tegnede eksemplarer hanner, og tilsvarende er de mere brogede hunner.

Efter overvintringen kan imago findes fra april på pilerakler og lokning - frem helt til juni. Så det voksne dyr af denne næbugleart kan altså i heldigste fald opnå en alder af 10 måneder.


Larve af H. rostralis på resterne af humleblad. F: NG8944 Stige, 16.vii.2003.
Foto OB