Fynske Insekter - Sommerfugle, Guldsmede, Svirrefluer m.m.
Fyn
->Begivenheder
artikel
Båndfluen Terellia serratulae (L.) - almindelig på Fyn.
Fra 'Meddelelser fra Entomologisk Selskab for Fyn' Nr.1 2003
Af Otto Buhl

Ved gennemgang af samlingerne på Århus Naturhistoriske Museum (NHMÅ) og Zoologisk Museum i København (ZMUC) blev der kun fundet 2 eksemplarer fra før år 2000 af denne relativt store flue. Det ene eksemplar er nok over 100 år gammelt, da etiketten siger NEZ: Amager (Rasmus Schlick, coll. ZMUC), mens det andet er fra NWZ: Bjergsted Bakker, 25.-30.vi.1977 (Verner Michelsen, Stig Andersen, coll. ZMUC).
Derfor måtte man gå ud fra, at arten var sjælden i Danmark. Imidlertid er fluen siden år 2000 fundet i distrikterne EJ, NEJ, F og B.

Arten holder meget af Horse-Tidsel (Cirsium vulgare), hvilket billederne også viser. Hunnen lægger æg i blomsterhovederne, hvor larverne ernærer sig af frøanlæggene i blomsterbunden og også overvintrer. Ved indsamling af tidslens afblomstrede og visne blomsterhoveder i efteråret 2001 fra ca. 40 lokaliteter rundt om på især Nordfyn, blev fluen klækket i foråret 2002 fra alle prøverne med undtagelse af en enkelt prøve fra Agernæs Storskov.
Arten er hermed at betragte som almindelig udbredt i F, men dyret ses sjældent i naturen uden målrettet eftersøgning.


Hun af båndfluen Terellia serratulae (L.) med tydelig brodskaft på knop af Horse-Tidsel (Cirsium vulgare)
NEJ: Læsø, Bløden Hale, 7.vii.2002. Kropslængde 6 mm.

Foto OB

Som man kan se på billedet af hunnen, har denne art blandt båndfluerne ikke ret meget tegning på vingerne og slet ikke nogle deciderede bånd. Kun stigma er brunfarvet, ellers er vingerne hyaline – bortset fra årerne; derudover har hunnen det tydelige orangegule brodskaft. Den karakteristisk tegnede overside af bagkroppen findes hos begge køn.


Han af båndfluen Terellia serratulae (L.) på stængel under blad af Horse-Tidsel
NEJ: Læsø, Bløden Hale, 7.vii.2002.

Foto OB